[GA4] מסנני נתונים

כדי ליצור, לערוך ולמחוק מסננים, צריכה להיות לכם הרשאת עריכה ברמת הנכס.

המטרה של מסנני נתונים היא לכלול נתוני אירועים בדוחות או להחריג אותם מהם על סמך ערכי פרמטר-אירוע. מסנני נתונים מוגדרים ברמת הנכס וחלים על כל הנתונים הנכנסים.

המערכת מבצעת הערכה של המסננים מהרגע שבו הם נוצרו ואילך. הם לא משפיעים על נתונים היסטוריים.

אחרי שמחילים מסנן, ההשפעה על הנתונים היא סופית. לדוגמה, אם תחילו מסנן החרגה, הנתונים האלה לא יעובדו אף פעם ולא יהיו זמינים אף פעם ב-Analytics.

מגבלות

ניתן ליצור עד 10 מסננים לכל נכס של Google Analytics 4.

סוגי מסננים

יש כרגע שני סוגים של מסנני נתונים: תנועה פנימית ותנועת מפתחים. המסננים מבוססים על פרמטרים שאתם מוסיפים לאירועים.

תנועה פנימית

תנועה פנימית היא תנועה שמקורה בכתובת IP או מטווח של כתובות IP שאתם מגדירים. אתם יוצרים את הכללים לזיהוי תנועה פנימית. כל כלל יוצר התאמה בין כתובות IP לבין ערך פרמטר מותאם אישית. כשיוצרים הגדרה של תנועה פנימית, הפרמטר traffic_type מתווסף באופן אוטומטי לכל האירועים ומקבל את ערך הפרמטר שציינתם. אפשר גם להוסיף באופן ידני את הפרמטר traffic_type לקוד האירוע (למשל, על ידי שינוי קוד gtag.js), ולהקצות לו כל ערך שרוצים. מידע נוסף על יצירת כללים לזיהוי תנועה פנימית

כשיוצרים נכס Google Analytics 4, מערכת Analytics יוצרת מסנן ברירת מחדל לתנועה פנימית. לפי המסנן הזה, ההגדרה של תנועה פנימית היא כל תנועה שכוללת את פרמטר האירוע traffic_type עם הערך internal (כדי שהמסנן יפעל, צריך ליצור כלל תואם שמזהה תנועה פנימית באותו אופן). מסנן זה נמצא במצב 'בדיקה' כברירת מחדל, ותוכלו להפעיל אותו אחרי שתוודאו שהוא פועל כמצופה בנתונים שלכם. מידע נוסף על ההגדרה של מסנן ברירת המחדל ועל מצבי מסננים

כשיוצרים מסנן נתונים חדש, גם הוא מבוסס על הפרמטר traffic_type, אבל ניתן לבסס את המסנן על כל ערך של פרמטר מותאם אישית שבו השתמשתם בכללים שיצרתם לזיהוי תנועה פנימית.

תנועת מפתחים

תנועת מפתחים מגיעה מהאפליקציה שלכם כשהיא מופעלת במכשירי פיתוח. תנועה זו מזוהה בעזרת פרמטר האירוע debug_mode=1 או debug_event=1. אם תחריגו את תנועת המפתחים באמצעות מסנן, היא עדיין תופיע ב-DebugView, כך שהמפתחים שלכם תמיד יוכלו לאמת את האינסטרומנטציה שלהם ב-Analytics.

אם לא תחריגו באופן ספציפי את תנועת המפתחים באמצעות מסנן, התנועה תופיע בדוחות שלכם.

מידע נוסף על הפעלה של מצב ניפוי באגים ואירועי ניפוי באגים

פעולות סינון

כשיוצרים מסנן הכללה, המערכת של Analytics מעבדת רק נתונים שתואמים למסנן.

כשיוצרים מסנן החרגה, מערכת Analytics לא מעבדת נתונים שתואמים למסנן.

אם תכללו את שני סוגי המסננים, מערכת Analytics תבצע קודם הערכה של כל מסנני ההכללה יחד, ורק לאחר מכן תבצע הערכה של כל אחד ממסנני ההחרגה בנפרד.

מצבי המסנן

למסנן יש שלושה מצבים אפשריים:

 • בדיקה: מערכת Analytics מבצעת הערכה של המסנן אבל לא מחילה שינויים קבועים. כמו כן, המערכת מזהה נתונים תואמים עם שם המאפיין וערך המאפיין הבאים:
  • שם המאפיין: השם של מסנן הנתונים לבדיקה
  • ערך המאפיין: <השם של מסנן הנתונים>
 • פעיל: מערכת Analytics מבצעת הערכה של המסנן ומחילה שינויים קבועים.
 • לא פעיל: מערכת Analytics לא מבצעת הערכה של המסנן.

יצירת מסננים

 1. נכנסים ל-Analytics.
 2. עוברים לנכס הרלוונטי.
 3. לוחצים על ניהול > הגדרות נתונים > מסנני נתונים.
 4. לוחצים על יצירת מסנן.
 5. נותנים שם למסנן.
  השם חייב להיות ייחודי לעומת שאר המסננים באותו נכס, עליו להתחיל עם אות Unicode והוא יכול לכלול רק מספרים ואותיות Unicode, קווים תחתונים ורווחים. מגבלת התווים היא 40.
 6. בוחרים את סוג המסנן (תנועה פנימית או תנועת מפתחים).
 7. בוחרים פעולת סינון (הכללה בלבד או החרגה).
 8. (תנועה פנימית בלבד) השם של פרמטר האירוע מוגדר כרגע כ-traffic_type ואינו ניתן לשינוי.
 9. (תנועה פנימית בלבד) מזינים את ערך הפרמטר. ערך ברירת המחדל הנוכחי הוא internal.
 10. בקטע סיכום מוסבר איך המסנן יפעל בהתאם להגדרה שלכם.
 11. בוחרים מצב למסנן (בדיקה, פעיל, לא פעיל).
 12. לוחצים על שמירת המסנן.

לכל נכס ב-Google Analytics 4, מערכת Analytics יוצרת מסנן החרגה אחד לתנועה פנימית שמוגדר כברירת מחדל, עם ההגדרות הבאות:

 • שם: תנועה פנימית
 • סוג המסנן: תנועה פנימית
 • פעולת המסנן: החרגה
 • השם של פרמטר האירוע: traffic_type
 • הערך של פרמטר אירוע: internal
 • מצב המסנן: בדיקה

כדי שהמסנן יהיה יעיל, עליכם ליצור כללים משלכם לזיהוי תנועה פנימית.

מסנני בדיקה

הנתונים שעונים על תנאי המסנן מוקצים למאפיין שם מסנן של נתוני בדיקה ומקבלים ערך מאפיין של שם המסנן. הנתונים האלה זמינים בממשק של Analytics בחלוניות לבחירת מאפיינים (למשל, בדוחות ובכלי הניתוחים), כדי שתוכלו להשתמש בנתונים האלה לאימות המסננים לפני הפעלתם.

הנתונים שמסנני הבדיקה יבחנו יהיו זמינים באופן מיידי בדוח 'זמן אמת', והם יהיו זמינים בדוחות אחרים כשהמערכת תרענן אותם במהלך היום.

יש לבדוק את המסננים לפני שמפעילים אותם. סינון הוא פעולה בלתי הפיכה: כאשר מסננים נתונים, הנתונים שלא עברו את הסינון נעלמים. באופן סופי.

הפעלה / השבתה של מסננים

 1. נכנסים ל-Analytics.
 2. עוברים לנכס הרלוונטי.
 3. לוחצים על ניהול > הגדרות נתונים > מסנני נתונים.
 4. לוחצים על השורה של המסנן.
 5. בקטע מצב מסנן, בוחרים באפשרות פעיל או לא פעיל.
 6. לוחצים על שמירת המסנן.

עריכת מסננים

 1. נכנסים ל-Analytics.
 2. עוברים לנכס הרלוונטי.
 3. לוחצים על ניהול > הגדרות נתונים > מסנני נתונים.
 4. לוחצים על השורה של המסנן.
 5. מבצעים את השינויים הרצויים.
 6. לוחצים על שמירת המסנן.

מחיקת מסננים

 1. נכנסים ל-Analytics.
 2. עוברים לנכס הרלוונטי.
 3. לוחצים על ניהול > הגדרות נתונים > מסנני נתונים.
 4. בשורה של המסנן, לוחצים על אפשרויות נוספות.
 5. לוחצים על השבתת המסנן.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false