[GA4] Datasuodattimet

Suodattimien luominen, muokkaaminen ja poistaminen edellyttää, että sinulla on mittauskokonaisuustason muokkaajan rooli.

Datasuodattimien avulla voit sisällyttää tai poissulkea tapahtumadataa raporteistasi tapahtumaparametrien arvojen perusteella. Datasuodattimet määritetään mittauskokonaisuustasolla, ja niitä käytetään kaikkeen saapuvaan dataan.

Suodattimet arvioidaan luontihetkestä lähtien, joten ne eivät vaikuta aiempaan dataan.

Kun otat suodattimen käyttöön, sillä on pysyvä vaikutus dataan. Esimerkiksi poissulkemissuodattimen käyttöönoton jälkeen kyseistä dataa ei enää käsitellä eikä se ole enää koskaan käytettävissä Analyticsissa.

Rajoitukset

Voit luoda enintään 10 suodatinta kutakin Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuutta kohti.

Suodatintyypit

Datasuodattimia on tällä hetkellä kahta eri tyyppiä: sisäisen liikenteen ja kehittäjän liikenteen suodattimia. Suodattimet perustuvat parametreihin, joita lisäät tapahtumiisi.

Sisäinen liikenne

Sisäisellä liikenteellä tarkoitetaan mitä tahansa liikennettä määrittelemästäsi IP-osoitteesta tai IP-osoitealueelta. Voit luoda sääntöjä sisäisen liikenteen tunnistamiseksi. Jokainen sääntö liittää IP-osoitteet oman parametrin arvoon. Kun luot sisäisen liikenteen määritelmän, traffic_type-parametri lisätään automaattisesti kaikkiin tapahtumiin ja sillä on asettamasi parametrin arvo. Voit lisätä traffic_type-parametrin tapahtumakoodiisi myös manuaalisesti (esim. muokkaamalla gtag.js-koodiasi) ja asettaa sille minkä tahansa arvon. Lue lisää sääntöjen luomisesta sisäisen liikenteen tunnistamiseksi.

Kun luot Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuden, Analytics luo oletussuodattimen sisäiselle liikenteelle. Tämä suodatin määrittelee sisäiseksi liikenteeksi kaiken liikenteen, joka sisältää traffic_type-tapahtumaparametrin, jonka arvo on internal. (Jotta suodatin toimii, sinun on luotava sitä vastaava sääntö, joka tunnistaa sisäisen liikenteen samalla tavalla.) Suodatin on oletuksena testaustilassa, ja voit aktivoida sen, kun olet ensin varmistanut, että se toimii odotetulla tavalla datasi kanssa. Lue lisää oletussuodattimen määrittämisestä ja suodattimen tiloista.

Kun luot uuden datasuodattimen, myös se perustuu traffic_type-parametriin. Voit kuitenkin halutessasi määrittää sen perustumaan mihin tahansa oman parametrin arvoon, jota olet käyttänyt luodessasi sääntöjä sisäisen liikenteen tunnistamista varten.

Kehittäjän liikenne

Kehittäjän liikenne on kehityslaitteiden tuottamaa sovellusliikennettä, joka tunnistetaan debug_mode=1- tai debug_event=1-tapahtumaparametrin avulla. Jos suljet kehittäjän liikenteen pois suodattimen avulla, liikenne näkyy silti DebugView'ssa, joten kehittäjät voivat edelleen vahvistaa Analytics-määrityksensä.

Jos et sulje kehittäjän liikennettä pois suodattimella, liikenne näkyy raporteissasi.

Lue lisää virheenkorjaustilan ja ‑tapahtumien käyttöönotosta.

Suodattimien toiminta

Kun luot sisällyttämissuodattimen, Analytics käsittelee vain dataa, joka vastaa suodatinta.

Kun luot poissulkemissuodattimen, Analytics ei käsittele dataa, joka vastaa suodatinta.

Jos luot kummankin tyyppisiä suodattimia, Analytics arvioi ensin samanaikaisesti kaikki sisällyttämissuodattimet ja sen jälkeen yksitellen kaikki poissulkemissuodattimet.

Suodattimen tilat

Suodattimella on kolme mahdollista tilaa:

 • Testaus: Analytics huomioi suodattimen mutta ei tee pysyviä muutoksia. Suodatinta vastaavan datan tunnistaa seuraavan ulottuvuuden nimen ja arvon perusteella:
  • Ulottuvuuden nimi: Testidatan suodattimen nimi
  • Ulottuvuuden arvo: <datasuodattimen nimi>
 • Aktiivinen: Analytics arvioi suodattimen ja tekee pysyviä muutoksia.
 • Ei-aktiivinen: Analytics ei arvioi suodatinta.

Suodattimien luominen

 1. Kirjaudu Analyticsiin.
 2. Siirry haluamaasi mittauskokonaisuuteen.
 3. Klikkaa Järjestelmänvalvoja > Data-asetukset > Datasuodattimet.
 4. Klikkaa Luo suodatin.
 5. Nimeä suodatin.
  Nimen on oltava eri kuin muilla saman mittauskokonaisuuden suodattimilla, sen on alettava Unicode-merkkijärjestelmän kirjaimella ja se saa sisältää vain Unicode-merkkijärjestelmän kirjaimia ja numeroita sekä alaviivoja ja välilyöntejä. Merkkirajoitus on 40.
 6. Valitse suodatintyyppi (joko Sisäinen liikenne tai Kehittäjän liikenne).
 7. Valitse suodattimen toiminto (joko Sisällytä vain tai Sulje pois).
 8. (Vain sisäinen liikenne) Tapahtumaparametrin nimi on traffic_type, eikä sitä voi muokata.
 9. (Vain sisäinen liikenne) Lisää parametrin arvo. Oletusarvo on internal.
 10. Katso yhteenvedosta, miten suodatin toimii määrityksilläsi.
 11. Valitse suodattimen tila (Testaus, Aktiivinen tai Ei-aktiivinen).
 12. Klikkaa Tallenna suodatin.

Analytics luo kullekin Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuudelle yhden oletusarvoisen poissulkemissuodattimen sisäistä liikennettä varten. Suodattimen määritykset ovat seuraavat:

 • Nimi: Sisäinen liikenne
 • Suodattimen tyyppi: Sisäinen liikenne
 • Suodattimen toiminto: Sulje pois
 • Tapahtumaparametrin nimi: traffic_type
 • Tapahtumaparametrin arvo: internal
 • Suodattimen tila: Testaus

Sinun on luotava omat säännöt sisäisen liikenteen tunnistamiseen, jotta suodatin toimii.

Testisuodattimet

Suodatinta vastaava data luokitellaan Testidatan suodattimen nimi ‑ulottuvuuteen kuuluvaksi, ja ulottuvuuden arvoksi tulee suodattimen nimi. Voit tuoda datan näkyviin Analytics-käyttöliittymässä ulottuvuuden valitsinten avulla (esim. raporteissa ja kartoituksissa). Näin voit tarkistaa datan avulla suodattimien toiminnan ennen niiden aktivoimista.

Testisuodattimien arvioima data on käytettävissä saman tien Reaaliaikainen-raportissa, ja se tulee saataville muihin raportteihin sitä mukaa kun ne päivittyvät päivän aikana.

Testaa suodattimesi ennen niiden aktivoimista. Suodattamista ei voi peruuttaa, eikä suodatettua dataa saa koskaan takaisin.

Suodattimien aktivointi ja käytöstä poistaminen

 1. Kirjaudu Analyticsiin.
 2. Siirry haluamaasi mittauskokonaisuuteen.
 3. Klikkaa Järjestelmänvalvoja > Data-asetukset > Datasuodattimet.
 4. Klikkaa suodattimen riviä.
 5. Valitse Suodattimen tila ‑kohdasta Aktiivinen tai Ei-aktiivinen.
 6. Klikkaa Tallenna suodatin.

Suodattimien muokkaaminen

 1. Kirjaudu Analyticsiin.
 2. Siirry haluamaasi mittauskokonaisuuteen.
 3. Klikkaa Järjestelmänvalvoja > Data-asetukset > Datasuodattimet.
 4. Klikkaa suodattimen riviä.
 5. Tee haluamasi muutokset.
 6. Klikkaa Tallenna suodatin.

Suodattimien poistaminen

 1. Kirjaudu Analyticsiin.
 2. Siirry haluamaasi mittauskokonaisuuteen.
 3. Klikkaa Järjestelmänvalvoja > Data-asetukset > Datasuodattimet.
 4. Klikkaa suodattimen riviltä Lisää.
 5. Klikkaa Poista suodatin käytöstä.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false
false