[GA4] Datafiltre

Du skal have rollen Redaktør på ejendomsniveau for at kunne oprette, redigere og slette filtre.

Datafiltre bruges til at inkludere eller ekskludere hændelsesdata fra dine rapporter på baggrund af værdier for hændelsesparametre. Datafiltre konfigureres på ejendomsniveau og anvendes på alle indgående data.

Filtre bedømmes fra oprettelsestidspunktet og fremefter og påvirker ikke historiske data.

Når du anvender et filter, påvirker det dataene permanent. Hvis du f.eks. anvender et ekskluderingsfilter, behandles disse data aldrig, og de vil aldrig være tilgængelige i Analytics.

Grænser

Du kan oprette op til 10 filtre pr. Google Analytics 4-ejendom.

Filtertyper

Der er i øjeblikket to typer datafiltre: intern trafik og udviklertrafik. Filtrene er baseret på parametre, som du føjer til dine hændelser.

Intern trafik

Intern trafik er al trafik fra en IP-adresse eller et interval af IP-adresser, som du angiver. Du opretter regler, der identificerer intern trafik. Hver regel matcher IP-adresser med en tilpasset parameterværdi. Når du opretter en definition af intern trafik, føjes parameteren traffic_type automatisk til alle hændelser, og den får den parameterværdi, som du angiver. Du kan også manuelt føje parameteren traffic_type til din hændelseskode (f.eks. ved at ændre din gtag.js-kode) og give den den ønskede værdi. Få flere oplysninger om, hvordan du opretter regler for at identificere intern trafik.

Når du opretter en Google Analytics 4-ejendom, opretter Analytics et standardfilter til intern trafik. Dette filter definerer intern trafik som al trafik, der inkluderer hændelsesparameteren traffic_type med værdien internal. Hvis filteret skal fungere, skal du oprette en tilsvarende regel, der identificerer intern trafik på samme måde. Dette filter er som standard i testtilstand, og du kan aktivere det, når du har valideret, at det fungerer som forventet for dine data. Få flere oplysninger om, hvordan standardfilteret er konfigureret, og hvad filtertilstande er for en størrelse.

Når du opretter et nyt datafilter, er det også baseret på parameteren traffic_type, men du kan basere filteret på en af de tilpassede parameterværdier, du brugte i de regler, du oprettede for at identificere intern trafik.

Udviklertrafik

Udviklertrafik stammer fra din app på udviklingsenheder, og den identificeres med hændelsesparameteren debug_mode=1 eller debug_event=1. Hvis du ekskluderer udviklertrafik via et filter, kan du stadig se det i DebugView, så dine udviklere altid kan validere deres Analytics-instrumentering.

Hvis du ikke specifikt ekskluderer udviklertrafik via et filter, vises den pågældende trafik i dine rapporter.

Få flere oplysninger om aktivering af fejlretningstilstand og fejlretningshændelser.

Filtrer handlinger

Når du oprette et inkluderingsfilter, behandler Analytics kun data, der matcher filteret.

Når du opretter et ekskluderingsfilter, behandler Analytics ikke de data, der matcher filteret.

Hvis du inkluderer begge typer filtre, bedømmer Analytics først inkluderingsfiltrene samlet, og derefter bedømmes ekskluderingsfiltrene et ad gangen.

Filtertilstande

Et filter har en af følgende tre tilstande:

 • Test: Analytics bedømmer filteret, men foretager ikke permanente ændringer, og matchende data identificeres med følgende dimensionsnavn og dimensionsværdi:
  • Dimensionsnavn: Navn på testdatafilter
  • Dimensionsværdi: <navnet på datafilteret>
 • Aktiv: Analytics bedømmer filteret og foretager permanente ændringer.
 • Inaktiv: Analytics bedømmer ikke filteret.

Opret filtre

 1. Log ind på Analytics.
 2. Gå til den relevante ejendom.
 3. Klik på Administrator > Dataindstillinger > Datafiltre.
 4. Klik på Opret filter.
 5. Angiv et navn til filteret.
  Filtre i samme ejendom skal have unikke navne. Navnene skal starte med et Unicode-bogstav og må kun indeholde Unicode-bogstaver og -tal, understregninger og mellemrum. Tegnbegrænsningen er 40 tegn.
 6. Vælg en filtertype (enten Intern trafik ellerUdviklertrafik).
 7. Vælg en filterhandling (enten Inkluder kun eller Ekskluder).
 8. (Kun intern trafik) Hændelsesparameterens navn er i øjeblikket indstillet til traffic_type og kan ikke ændres.
 9. (Kun intern trafik) Angiv parameterværdien. Den aktuelle standardværdi er intern.
 10. Se Oversigt for at få en forklaring af, hvordan filteret vil fungere i forhold til din konfiguration.
 11. Vælg en status for filteret (Test, Aktiv, Inaktiv).
 12. Klik på Gem filter.

For hver Google Analytics 4-ejendom opretter Analytics ét standardekskluderingsfilter for intern trafik med følgende konfiguration:

 • Navn: Intern trafik
 • Filtertype: Intern trafik
 • Filterhandling: Ekskluder
 • Navn på hændelsesparameter: traffic_type
 • Værdi for hændelsesparameter: Intern
 • Filtertilstand: Test

Du skal oprette dine egne regler for identifikation af intern trafik, for at filteret er gældende.

Testfiltre

De af dine data, der matcher et filter, knyttes til dimensionen Navn på testdatafilter og tildeles en dimensionsværdi for filternavnet. Disse data er tilgængelige i hele Analytics-grænsefladen i dimensionsvælgere (f.eks. i Rapportering og Udforskning), så du kan bruge dataene til at validere dine filtre, før du aktiverer dem.

Data, der er bedømt af dine testfiltre, er tilgængelige med det samme i rapporten Realtid og bliver tilgængelige i andre rapporter, efterhånden som de opdateres i løbet af dagen.

Test dine filtre, før du aktiverer dem. Filtrering er en ødelæggende handling: Når du filtrerer data, forsvinder de. For altid.

Aktivér/deaktiver filtre

 1. Log ind på Analytics.
 2. Gå til den relevante ejendom.
 3. Klik på Administrator > Dataindstillinger > Datafiltre.
 4. Klik på rækken for filteret.
 5. Under Filtertilstand skal du enten vælge Aktiv eller Inaktiv.
 6. Klik på Gem filter.

Rediger filtre

 1. Log ind på Analytics.
 2. Gå til den relevante ejendom.
 3. Klik på Administrator > Dataindstillinger > Datafiltre.
 4. Klik på rækken for filteret.
 5. Foretag de ønskede ændringer.
 6. Klik på Gem filter.

Slet filtre

 1. Log ind på Analytics.
 2. Gå til den relevante ejendom.
 3. Klik på Administrator > Dataindstillinger > Datafiltre.
 4. Klik på Mere i rækken for filteret.
 5. Klik på Deaktiver filter.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false
false