[GA4] Filtres de dades

Cal tenir la funció d'editor al nivell de propietat per crear, editar i suprimir filtres.

Utilitzeu els filtres de dades per incloure dades d'esdeveniments als informes o excloure'n en funció dels valors dels paràmetres d'esdeveniment. Els filtres de dades es configuren al nivell de propietat i s'apliquen a totes les dades entrants.

Els filtres s'avaluen des del moment de la creació en davant i no afecten les dades de l'historial.

En aplicar un filtre, l'efecte que té sobre les dades és permanent. Per exemple, si apliqueu un filtre d'exclusió, aquestes dades mai no es processaran i no estaran disponibles a Analytics.

Límits

Podeu crear fins a 10 filtres per cada propietat de Google Analytics 4.

Tipus de filtres

Actualment hi ha dos tipus de filtres de dades: trànsit intern i trànsit del desenvolupador. Els filtres es basen en paràmetres que afegiu als esdeveniments.

Trànsit intern

El trànsit intern és el trànsit de l'adreça IP o de l'interval d'adreces IP que especifiqueu. Creeu regles que identifiquin el trànsit intern. Cada regla associa les adreces IP amb el valor d'un paràmetre personalitzat. Quan creeu una definició de trànsit intern, el paràmetre traffic_type s'afegeix automàticament a tots els esdeveniments i té el valor de paràmetre que especifiqueu. També podeu afegir manualment el paràmetre traffic_type al codi d'esdeveniment (per exemple, modificant el codi gtag.js) i assignar-li el valor que vulgueu. Obteniu més informació sobre com podeu crear regles per identificar el trànsit intern.

Quan creeu una propietat de Google Analytics 4, Analytics crea un filtre predeterminat per al trànsit intern. Aquest filtre defineix el trànsit intern com tot el trànsit que inclou el paràmetre d'esdeveniment traffic_type amb el valor internal. Perquè el filtre funcioni, heu de crear una regla corresponent que identifiqui el trànsit intern de la mateixa manera. Aquest filtre està en mode de proves de manera predeterminada i el podeu activar un cop hàgiu confirmat que funciona tal com s'esperava per a les vostres dades. Obteniu més informació sobre com es configura el filtre predeterminat i sobre els modes de filtre.

Quan creeu un filtre de dades, també es basa en el paràmetre transit_type, però el podeu basar en qualsevol dels valors dels paràmetres personalitzats que hàgiu fet servir a les regles que hàgiu creat per identificar el trànsit intern.

Trànsit del desenvolupador

El trànsit del desenvolupador s'origina des de la vostra aplicació en dispositius de desenvolupament i s'identifica amb el paràmetre d'esdeveniment debug_mode=1 o debug_event=1. Encara que exclogueu el trànsit del desenvolupador mitjançant un filtre, podeu veure'l a DebugView, de manera que els desenvolupadors sempre poden validar la seva instrumentació d'Analytics.

Si no excloeu específicament el trànsit del desenvolupador mitjançant un filtre, aquest trànsit es mostrarà als informes.

Obteniu més informació sobre com podeu activar el mode i els esdeveniments de depuració.

Operacions de filtre

Quan creeu un filtre d'inclusió, Analytics només processa les dades que coincideixen amb el filtre.

Quan creeu un filtre d'exclusió, Analytics no processa les dades que coincideixen amb el filtre.

Si incloeu tots dos tipus de filtres, Analytics avalua primer tots els filtres d'inclusió conjuntament i, tot seguit, els filtres d'exclusió d'un en un.

Modes de filtre

Cada filtre té un dels tres modes següents:

 • Proves: Analytics està avaluant el filtre però no aplica els canvis permanentment, i les dades coincidents s'identifiquen amb el nom i el valor de la dimensió següents:
  • Nom de la dimensió: nom del filtre de dades de prova.
  • Valor de la dimensió: <nom del filtre de dades>.
 • Actiu: Analytics està avaluant el filtre i aplica els canvis permanentment.
 • Inactiu: Analytics no està avaluant el filtre.

Crear filtres

 1. Inicieu la sessió a Analytics.
 2. Navegueu fins a la propietat corresponent.
 3. Feu clic a Administració > Configuració de les dades > Filtres de dades.
 4. Feu clic a Crea un filtre.
 5. Introduïu un nom per al filtre.
  El nom ha de ser únic entre els filtres de la mateixa propietat, ha de començar per una lletra Unicode i només pot contenir lletres i números Unicode, ratlles baixes i espais. El límit de caràcters és de 40.
 6. Seleccioneu un tipus de filtre (Trànsit intern o bé Trànsit del desenvolupador).
 7. Seleccioneu una operació de filtre (Inclou només o Exclou).
 8. (Només per al trànsit intern) El valor de Nom del paràmetre de l'esdeveniment està establert actualment en traffic_type i no es pot modificar.
 9. (Només per a trànsit intern) Introduïu el valor del paràmetre. El valor predeterminat actual és internal.
 10. Consulteu la secció Resum per obtenir una explicació de com funcionarà el filtre segons la vostra configuració.
 11. Seleccioneu un estat per al filtre (Proves, Actiu o Inactiu).
 12. Feu clic a Desa el filtre.

Per cada propietat de Google Analytics 4, Analytics crea un filtre d'exclusió predeterminat per al trànsit intern amb la configuració següent:

 • Nom: Trànsit intern.
 • Tipus de filtre: Trànsit intern.
 • Operació de filtre: Exclou.
 • Nom del paràmetre de l'esdeveniment: traffic_type.
 • Valor del paràmetre de l'esdeveniment: internal.
 • Mode de filtre: Proves.

Heu de crear les vostres pròpies regles per identificar el trànsit intern perquè el filtre sigui efectiu.

Filtres de prova

Les dades que compleixen les condicions d'un filtre s'assignen a la dimensió Nom del filtre de dades de prova i reben un valor de dimensió corresponent al nom del filtre. Aquestes dades estan disponibles en tota la interfície d'Analytics en selectors de dimensions (per exemple, als informes i a l'eina Exploració), i es poden utilitzar per validar els filtres abans d'activar-los.

Les dades avaluades pels filtres de prova estan disponibles immediatament a l'informe En temps real i també ho estan en altres informes a mesura que es van actualitzant al llarg del dia.

Proveu els filtres abans d'activar-los. El filtratge és una operació destructiva: un cop filtreu les dades, desapareixeran per sempre.

Activar i desactivar filtres

 1. Inicieu la sessió a Analytics.
 2. Navegueu fins a la propietat corresponent.
 3. Feu clic a Administració > Configuració de les dades > Filtres de dades.
 4. Feu clic a la fila del filtre.
 5. A Estat del filtre, seleccioneu Actiu o Inactiu.
 6. Feu clic a Desa el filtre.

Editar filtres

 1. Inicieu la sessió a Analytics.
 2. Navegueu fins a la propietat corresponent.
 3. Feu clic a Administració > Configuració de les dades > Filtres de dades.
 4. Feu clic a la fila del filtre.
 5. Feu-hi els canvis que vulgueu.
 6. Feu clic a Desa el filtre.

Suprimir filtres

 1. Inicieu la sessió a Analytics.
 2. Navegueu fins a la propietat corresponent.
 3. Feu clic a Administració > Configuració de les dades > Filtres de dades.
 4. A la fila del filtre, feu clic a Més.
 5. Seleccioneu Desactiva el filtre.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament

false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
69256
false
false