[GA4] Филтри за данни

За да създавате, редактирате и изтривате филтри, трябва да имате ролята на редактор.

Можете да използвате филтрите, за да скривате или изключвате данни за събития от отчетите си въз основа на стойностите на параметрите на събитията. Филтрите за данни се конфигурират на ниво собственост и се прилагат към всички входящи данни.

Филтрите се оценяват от момента на създаване и не влияят върху данните за минали периоди.

След като приложите филтър, ефектът върху данните е за постоянно. Ако например приложите филтър за изключване, тези данни никога няма да се обработват и няма да са достъпни в Анализ.

Ограничения

Можете да създадете до 10 филтъра за собственост в Google Анализ 4.

Типове филтри

Понастоящем има два типа филтри: за вътрешен трафик и за трафик от програмиране. Филтрите се основават на параметри, които добавяте към събитията си.

Вътрешен трафик

Вътрешният трафик е трафик от посочен от Вас IP адрес или диапазон от IP адреси. Вие създавате правилата, които определят вътрешния трафик. Всяко правило установява съответствие между IP адресите и стойност на персонализиран параметър. Когато създавате определение за вътрешен трафик, параметърът traffic_type се добавя автоматично към всички събития и има посочена от Вас стойност на параметъра. Можете също така да добавите ръчно параметъра traffic_type към кода на събитието (например като промените кода на gtag.js) и му зададете желана от Вас стойност. Научете повече за създаването на правила, които идентифицират вътрешния трафик.

Когато създавате собственост в Google Анализ 4, Анализ създава основен филтър за вътрешния трафик. Този филтър определя вътрешния трафик като трафик, който включва параметъра на събитието traffic_type със стойността internal. (За да функционира филтърът, трябва да създадете съответстващо правило, което определя вътрешния трафик по същия начин.) Този филтър по подразбиране е в режим на тестване и можете да го активирате, след като се уверите, че работи според очакванията за данните Ви. Научете повече за това как е конфигуриран основният филтър и за режимите на филтъра.

Когато създавате нов филтър за данни, той също се основава на параметъра traffic_type, но можете да основете филтъра на всяка от стойностите на персонализираните параметри, които сте използвали в правилата си за определяне на вътрешния трафик.

Трафик от програмиране

Трафикът от програмиране произхожда от приложението Ви на устройствата, които използвате за програмиране, и се определя с параметъра на събитието debug_mode=1 или debug_event=1. Ако изключите трафика от програмиране чрез филтър, можете все пак да го видите в DebugView, така че програмистите Ви винаги да могат да проверяват инструментите си в Анализ.

Ако не изключите изрично трафика от програмиране чрез филтър, той ще се показва в отчетите Ви.

Научете повече за активирането на режима за отстраняване на грешки и събитията за отстраняване на грешки.

Действия на филтъра

Когато създадете филтър за включване, Анализ обработва само данни, които съответстват на филтъра.

Когато създадете филтър за изключване, Анализ не обработва данни, които съответстват на филтъра.

Ако включите и двата типа филтри, Анализ първо оценява обединение на филтрите за изключване, след което оценява филтрите за изключване един по един.

Режими на филтъра

Филтърът има един от три режима:

 • Тестване: Анализ оценява филтъра, но не прилага постоянни промени, а съответстващите данни се определят със следните име и стойност на величината:
  • Име на величината: име на филтъра за тестови данни
  • Стойност на величината: <името на филтъра за данни>
 • Активен: Анализ оценява филтъра и прилага постоянни промени.
 • Неактивен: Анализ не оценява филтъра.

Създаване на филтри

 1. Влезте в профила си в Анализ.
 2. Отворете съответната собственост.
 3. Кликнете върху Администратор > Настройки за данните > Филтри за данни.
 4. Кликнете върху Създаване на филтър.
 5. Въведете име на филтъра.
  Името трябва да е уникално за филтрите в една и съща собственост, трябва да започва с буква от уникод и може да съдържа само букви и цифри от уникод, долни черти и интервали. Максималният брой знаци е 40.
 6. Изберете тип филтър (вътрешен трафик или трафик от програмиране).
 7. Изберете действие на филтъра (или Само включване, или Изключване).
 8. (Само за вътрешен трафик) Понастоящем името на параметъра на събитието е зададено на traffic_type и не може да се променя.
 9. (Само за вътрешен трафик) Въведете стойността на параметъра. Текущата основна стойност е вътрешен трафик.
 10. Вижте Обобщена информация за обяснение как филтърът ще функционира според конфигурацията Ви.
 11. Изберете състояние на филтъра (Тестване, Активен, Неактивен).
 12. Кликнете върху Запазване на филтъра.

За всяка собственост в Google Анализ 4 Анализ създава един основен филтър за изключване на вътрешния трафик със следната конфигурация:

 • Име: вътрешен трафик
 • Тип на филтъра: вътрешен трафик
 • Действие на филтъра: изключване
 • Име на параметъра на събитието: traffic_type
 • Стойност на параметъра на събитието: вътрешен трафик
 • Режим на филтъра: тестване

За да бъде ефективен този филтър, трябва да създадете собствени правила за определяне на вътрешния трафик.

Тестови филтри

Данните, удовлетворяващи условията на филтъра, се задават към величината Име на филтъра за тестови данни и им се предоставя стойност на величина в името на филтъра. Тези данни са достъпни в интерфейса на Анализ в инструментите за избор на величини (например в Отчитане и Изследвания), така че да можете да ги използвате, за да проверите филтрите си, преди да ги активирате.

Данните, оценявани от тестовите Ви филтри, са достъпни незабавно в отчета „Реално време“ и стават налични в други отчети при опресняване в продължение на деня.

Тествайте филтрите си, преди да ги активирате. Филтрирането е необратимо действие: след като филтрирате данните, те изчезват. Завинаги.

Активиране/деактивиране на филтри

 1. Влезте в профила си в Анализ.
 2. Отворете съответната собственост.
 3. Кликнете върху Администратор > Настройки за данните > Филтри за данни.
 4. Кликнете върху реда на филтъра.
 5. Под Състояние на филтъра изберете Активен или Неактивен.
 6. Кликнете върху Запазване на филтъра.

Редактиране на филтри

 1. Влезте в профила си в Анализ.
 2. Отворете съответната собственост.
 3. Кликнете върху Администратор > Настройки за данните > Филтри за данни.
 4. Кликнете върху реда на филтъра.
 5. Извършете желаните промени.
 6. Кликнете върху Запазване на филтъра.

Изтриване на филтри

 1. Влезте в профила си в Анализ.
 2. Отворете съответната собственост.
 3. Кликнете върху Администратор > Настройки за данните > Филтри за данни.
 4. В реда на филтъра кликнете върху Още.
 5. Кликнете върху Деактивиране на филтъра.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false