Denna artikel handlar om Google Analytics 4-egendomar. Se avsnittet Universal Analytics om du fortfarande använder en Universal Analytics-egendom som slutar bearbeta data den 1 juli 2023 (1 oktober 2023 för Analytics 360-egendomar). .

[GA4] Filtrera bort intern trafik

Denna artikel riktar sig till webbplatsägare som vill filtrera bort data från intern trafik. Artikeln gäller Google Analytics 4-egendomar. Om du använder Universal Analytics kan du läsa den här artikeln i stället.
Du måste ha redigeringsbehörighet till egendomen för att kunna skapa, redigera och radera definitioner av intern trafik. Det går bara att filtrera bort intern trafik i webbdataflöden.

För att filtrera bort intern trafik ska du skapa en regel som definierar den IP-adress eller det IP-adressintervall som representerar intern trafik.

Definitionen av intern trafik som du skapar med hjälp av dessa regler utgör grunden för dina filter för att inkludera eller utesluta intern trafik.

När du skapar en definition av intern trafik läggs parametern traffic_type automatiskt till i alla händelser med det parametervärde du anger. Du kan också lägga till parametern traffic_type manuellt i händelsekoden (t.ex. genom att ändra gtag.js-koden) och ge den valfritt värde.

Skapa filter i Analytics

Skapa definition

 1. Logga in på Analytics.
 2. Kontrollera att du har valt rätt konto och egendom (Google Analytics 4) i kolumnerna Konto och Egendom i Administratör.
 3. Klicka på Dataflöden i kolumnen Egendom och klicka sedan på det webbdataflöde som du vill definiera intern trafik för. (Det här alternativet är inte tillgängligt för appdataflöden.)
 4. Under Fler inställningar > Fler taggningsinställningar klickar du på följt av.
 5. Klicka på Definiera intern trafik.
 6. Klicka på Skapa.
 7. Ge regeln ett namn.
 8. traffic_type är den enda händelseparameter som du kan definiera ett värde för. internal är standardvärdet, men du kan ange ett nytt värde (till exempel emea_huvudkontor) som representerar en plats som intern trafik kommer ifrån.
 9. Välj en av operatorerna under IP-adress > Matchningstyp (till exempel IP-adress är lika med).
 10. Ange under IP-adress en adress eller ett adressintervall som identifierar trafik från den plats du definierade i steg 8. Du kan ange IPv4- eller IPv6-adresser.

  Följande exempel visar hur du identifierar IP-adresser för varje operator:
  • IP-adress är lika med: 172.16.1.1
  • IP-adress börjar med: 10.0.
  • IP-adress slutar med: .255
  • IP-adress innehåller: .0.0.
  • IP-adressen är inom intervallet (intervall måste anges i CIDR-notation):
   • 24-bitarsblock (exempel: 10.0.0.0–10.255.255.255): 10.0.0.0/8
   • 20 bitarsblock (exempel: 172.16.0.0–172.31.255.255): 172.16.0.0/12
   • 16-bitarsblock (exempel: 192.168.0.0–192.168.255.255): 192.168.0.0/16
 11. Klicka på Skapa.

Använda CIDR-notation

CIDR-notation (Classless Internet Domain Routing) är en metod att representera IP-adressintervall.

I följande exempel används IPv4-adresser. Syntax för CIDR-notation är samma för IPv6-adresser.

IPv4-adresser är 32-bitars binära tal med värden för varje oktett som ligger mellan 0 och 255.

Till exempel har IPv4-adressen

10.10.101.5

en binär motsvarighet på 32 bitar som är

00001010.00001010.01100101.00000101

När du uttrycker ett IP-adressintervall som en CIDR-notation anger du hur många av bitarna som är fasta och hur många som kan ha valfritt värde. CIDR-notationen för adressintervallet 192.128.255.0–192.168.255.255 är till exempel 192.168.255.0/24.

/24 indikerar att de första 24 bitarna (192.128.255) är fasta och att de sista 8 bitarna (.0) är jokertecken som kan ha valfritt värde (0 är standardjokertecken).

Om du behöver ange intervallet 192.168.0.0–192.168.255.255 indikerar du att de första 16 bitarna i adressen är fasta: 192.168.0.0/16.

/16 indikerar att de första 16 bitarna (192.168) är fasta och att de sista 16 bitarna (.0.0) är jokertecken som kan ha valfritt värde.

Om du istället använde IPv6-adresser och ville ange ett intervall skulle du använda samma suffix (snedstreck+nummer) för att indikera hur många av bitarna i intervallet som är fasta. Om intervallet till exempel var 0:0:0:0:0:ffff:c080:ff00–0:0:0:0:0:ffff:c080:ffff skulle du ange intervallet som 0:0:0:0:0:ffff:c080:ff00/120 (de första 120 bitarna är fasta).

Läs mer om CIDR-notation.

Redigera definition

 1. Logga in på Analytics.
 2. Kontrollera att du har valt rätt konto och egendom (Google Analytics 4) i kolumnerna Konto och Egendom i Administratör.
 3. Klicka på Dataflöden i kolumnen Egendom och välj det webbdataflöde som du vill redigera definitionen för intern trafik för.
 4. Klicka på följt av under Fler inställningar > Fler taggningsinställningar.
 5. Klicka på Definiera intern trafik.
 6. Klicka på raden för definitionen.
 7. Klicka på Redigera.
 8. Gör önskade ändringar och klicka på Spara.

Radera en definition

 1. Logga in på Analytics.
 2. Kontrollera att du har valt rätt konto och egendom (Google Analytics 4) i kolumnerna Konto och Egendom i Administratör.
 3. Klicka på Dataflöden i kolumnen Egendom och välj det webbflöde som du vill definiera intern trafik för.
 4. Klicka på följt av under Fler inställningar > Fler taggningsinställningar.
 5. Klicka på Definiera intern trafik.
 6. Klicka på raden för definitionen.
 7. Klicka på Mer > Radera.

Relaterade resurser

Datafilter

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false