[GA4] Filtrirajte internega prometa

Ta članek je namenjen lastnikom spletnih mest, ki želijo filtrirati podatke iz internega prometa. Ta članek se nanaša na znamke Google Analytics 4; če uporabljate Universal Analytics, preberite ta članek.
Za ustvarjanje, urejanje in brisanje definicij internega prometa potrebujete dovoljenje za urejanje znamke. Možnost filtriranja internega prometa je na voljo samo v podatkovnih tokovih za splet.

Če želite s filtri izločiti interni promet, ustvarite pravilo, ki določi naslov IP ali obseg naslovov IP, ki predstavljajo interni promet.

Definicija internega prometa, ki ga ustvarite s temi pravili, je osnova za filtre, ki bodo vključili ali izključili interni promet.

Ko ustvarite definicijo internega prometa, je parameter traffic_type samodejno dodan vsem dogodkom in ima vrednost parametra, ki jo določite. Prav tako lahko ročno dodate parameter traffic_type v kodo dogodka (npr. tako, da spremenite kodo gtag.js) in mu dodate želeno vrednost.

Ustvarjanje definicije

 1. Prijavite se v Analytics.
 2. V razdelku Skrbnik si oglejte stolpca Račun in Znamka ter se prepričajte, da ste izbrali želeni račun in znamko (Google Analytics 4).
 3. V stolpcu »Znamka« kliknite Podatkovni tokovi in nato kliknite podatkovni tok za splet, za katerega želite določiti interni promet. (Ta možnost ni na voljo za podatkovne tokove za aplikacije.)
 4. V razdelku Dodatne nastavitve >Več nastavitev označevanja kliknite in nato.
 5. Kliknite Določi interni promet.
 6. Kliknite Ustvari.
 7. Vnesite ime za pravilo.
 8. traffic_type je edini parameter dogodka, za katerega lahko določite vrednost. Privzeta vrednost je internal, vendar lahko vnesete novo vrednost (npr. emea_headquarters), ki predstavlja lokacijo, s katere izvira interni promet.
 9. V razdelku Naslov IP > Vrsta ujemanja izberite enega od operatorjev (npr. Naslov IP je enak).
 10. V razdelku Naslov IP vnesite naslov ali obseg naslovov, ki prepoznajo promet z lokacije, ki ste jo določili v 8. koraku. Vnesete lahko naslove IPv4 ali IPv6.

  V naslednjih primerih je prikazano, kako lahko prepoznate naslove IP za posameznega operaterja:
  • Naslov IP je enak: 172.16.1.1
  • Naslov IP se začne s/z: 10.0.
  • Naslov IP se konča s/z: .255
  • Naslov IP vsebuje: .0.0.
  • Naslov IP je v obsegu (obsegi morajo biti navedeni v zapisu CIDR):
   • 24-bitni blok (npr. 10.0.0.0 – 10.255.255.255): 10.0.0.0/8
   • 20-bitni blok (npr. 172.16.0.0 – 172.31.255.255): 172.16.0.0/12
   • 16-bitni blok (npr. 192.168.0.0 – 192.168.255.255): 192.168.0.0/16
 11. Kliknite Ustvari.

Urejanje definicije

 1. Prijavite se v Analytics.
 2. V razdelku Skrbnik si oglejte stolpca Račun in Znamka ter se prepričajte, da ste izbrali želeni račun in znamko (Google Analytics 4).
 3. V stolpcu »Znamka« kliknite Podatkovni tokovi in izberite podatkovni tok za splet, za katerega želite urediti definicijo internega prometa.
 4. V razdelku Dodatne nastavitve > Več nastavitev označevanja kliknite in nato.
 5. Kliknite Določi interni promet.
 6. Kliknite vrstico za definicijo.
 7. Kliknite Uredi.
 8. Opravite želene spremembe in kliknite Shrani.

Izbris definicije

 1. Prijavite se v Analytics.
 2. V razdelku Skrbnik si oglejte stolpca Račun in Znamka ter se prepričajte, da ste izbrali želeni račun in znamko (Google Analytics 4).
 3. V stolpcu »Znamka« kliknite Podatkovni tokovi in izberite spletni tok, za katerega želite določiti interni promet.
 4. V razdelku Dodatne nastavitve > Več nastavitev označevanja kliknite in nato.
 5. Kliknite Določi interni promet.
 6. Kliknite vrstico za definicijo.
 7. Kliknite Več > Izbriši.

Povezan vir

Podatkovni filtri

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?