Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics, która wkrótce zostanie wycofana. Musisz przenieść ustawienia usługi w Universal Analytics do Google Analytics 4. Jeśli tego nie zrobisz, 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług w Analytics 360) zaczniesz tracić dane. Dowiedz się, jak przenieść ustawienia.

Edytowanie ustawień widoku danych

Dostosowywanie nazwy widoku danych, strefy czasowej, parametrów wyszukiwania w witrynie i innych ustawień

Po utworzeniu widoku danych możesz edytować jego ustawienia. Zauważ, że dla usług internetowych jest więcej ustawień widoku niż dla usług aplikacji. Jeśli edytujesz widok danych w ramach usługi odpowiadającej aplikacji, wiele z podanych niżej opcji będzie niewidocznych.

 

Do zmiany ustawień widoku danych musisz mieć rolę edytującego. Aby zmienić ustawienia widoku danych:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do widoku danych, w którym chcesz zmienić ustawienia.
 3. W kolumnie WIDOK DANYCH kliknij Ustawienia widoku danych.
 4. Informacje ogólne:
  • Nazwa widoku danych: nazwa wyświetlana na liście widoków danych.
  • Adres URL witryny: nazwa domeny witryny objętej śledzeniem, np. www.mojawitryna.pl. Ta informacja jest też wykorzystywana w raportach dotyczących treści (w tym w nakładce Analytics na stronę).
  • Strefa czasowa kraju lub terytorium: kraj lub terytorium i strefa czasowa, którą chcesz zastosować jako granicę dnia dla swoich raportów, niezależnie od pochodzenia danych. Jeśli np. wybierzesz USA, strefa czasowa Los Angeles, to początek i koniec każdego dnia będzie określany za pomocą tego czasu nawet wtedy, gdy dane działanie będzie pochodzić z Nowego Jorku, Londynu czy Moskwy.

   Jeśli wybierzesz strefę czasową z czasami zimowym i letnim, Analytics automatycznie dostosuje godzinę. Jeśli nie chcesz, by usługa Analytics samodzielnie zmieniała czas z zimowego na letni i na odwrót, zamiast lokalnej strefy czasowej możesz wybrać czas uniwersalny Greenwich.

   Zmiana strefy czasowej będzie widoczna tylko w datach przyszłych i nie będzie stosowana wstecz. Jeśli zmienisz ustawienia strefy czasowej utworzonego już widoku danych, możesz zauważyć w swoich danych nagły spadek lub wzrost wartości. Może to być spowodowane przesunięciem czasu na koncie odpowiednio w przód lub w tył. Przez krótki okres po zmianie ustawień, do momentu przetworzenia zmiany przez nasze serwery, dane w raportach mogą się odnosić do ustawień starej strefy czasowej.
    
   Jeśli zmienisz strefę czasową widoku co najmniej 2 razy tego samego dnia, Analytics może nie uwzględnić ostatniej zmiany, aby uniknąć przetwarzania danych z tego dnia w dwóch różnych strefach czasowych. Zmiana zostanie uwzględniona następnego dnia.
  • Strona domyślna: strona, która wczytuje się, gdy użytkownik wpisze w pasku adresu domenę Twojej witryny. Jeśli np. wpisanie domeny www.example.com powoduje wczytanie strony www.example.com/index.html, w tym polu tekstowym wpisz index.html. Nazwa strony może być różna w zależności od konfiguracji serwera sieciowego. Najpopularniejsze nazwy to index.htmldefault.html.

   Ważne jest prawidłowe wskazanie tej strony. Jeśli nie znasz jej nazwy, nie wypełniaj tego pola. Ta opcja wpływa na sposób wyświetlania informacji o stronie w raportach.
  • Wyklucz parametry zapytania z URL-a: dowolne parametry zapytania lub unikatowe identyfikatory sesji (np. sessionid, vid), które pojawiają się w URL-ach, a nie powinny znaleźć się w raportach. Wpisz je na tę listę, oddzielając przecinkami.

   W tym ustawieniu wielkość liter ma znaczenie, a limit znaków wynosi 2048.

   Poza tym identyfikowane tutaj parametry są wykluczane przed zastosowaniem filtrów, więc pamiętaj o ich podaniu w takiej samej postaci, w jakiej pojawiają się w pierwotnych, niefiltrowanych identyfikatorach URI Częstym błędem jest zastosowanie filtrów i późniejszy powrót do tych ustawień, by zidentyfikować parametry zapytania w takiej postaci, w jakiej występują w filtrowanych raportach, bez przestrzegania wymogu związanego z wielkością liter w tym ustawieniu.

   Jeśli np. pierwotny identyfikator URI to /Section1?ParameterA=nazwa, a Ty użyjesz filtru, aby zmienić go w raportach na /section1?parametera=nazwa, parametr zapytania powinien zostać zidentyfikowany jako ParameterA.
  • Waluta wyświetlana jako: PLN, EUR, USD itp.
  • Filtrowanie robotów: wybierz tę opcję, by wykluczyć sesje znanych robotów.
 5. Wyszukiwanie w witrynie: zapoznaj się z artykułem Konfiguracja wyszukiwania w witrynie.
 6. Kliknij Zapisz, by zapisać zmiany.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
69256
false