Redigering av visningsinnstillinger

Slik endrer du eller legger til profilinnstillinger etter første konfigurasjon.

Du må ha redigeringstillatelse for å kunne redigere visningsinnstillinger.

Når du har laget en visning, kan du redigere innstillingene etter behov.

Vær oppmerksom på at det fins flere visningsinnstillinger for nettegenskaper enn for appegenskaper. Hvis du redigerer en visning i en appegenskap, er det mange av alternativene som er oppført nedenfor, som ikke blir vist i menyen.

Slik redigerer du visningsinnstillinger:

 1. Klikk på Administrator øverst på en Analytics-side.
 2. Bruk menyen i Vis-kolonnen for å velge visningen du ønsker å redigere.
 3. Klikk på Innstillinger for visning.
 4. Generell informasjon:
  • View name (Visningsnavn): Navnet som vises i listen over visninger.
  • Nettadressen til nettstedet: Domenenavnet på nettstedet du sporer, for eksempel www.mysite.com. Denne informasjonen brukes også av innholdsrapporter, deriblant Analytics for sider.
  • Land eller territorium for tidssone: Landet eller territoriet og tidssonen du ønsker å benytte som dagsgrense for rapportene dine, uavhengig av hvor dataene stammer fra. Hvis du for eksempel velger tidssonen USA, Stillehavskysten, beregnes begynnelsen og slutten av hver dag ut fra tid for Stillehavskysten, uavhengig av om besøkene stammer fra New York, London eller Moskva.

   Hvis du endrer tidssonen, påvirkes kun fremtidige data og ikke tidligere data. Hvis du endrer tidssonen for en eksisterende visning, kan det hende du ser et flatt punkt eller en topp i dataene dine. Dette kan skyldes tidssoneforskyvningen, henholdsvis fremover eller bakover. Det er mulig at rapportdataene fortsatt viser til den gamle tidssonen i en kort periode etter at du har oppdatert innstillingene dine, inntil tjenerne har behandlet endringen.
  • Standardside: Dette er nettsiden som lastes inn når en bruker skriver inn domenet for nettstedet ditt i adresselinjen. Hvis for eksempel www.example.com laster inn www.example.come/indeks.html, angir du indeks.html i dette tekstfeltet. Navnet på siden varierer etter nettjenerens konfigurasjon, men de vanligste navnene er indeks.html og standard.html.
   Det er viktig at denne siden identifiseres på riktig måte. Hvis du ikke kjenner navnet på denne siden, lar du feltet stå tomt. Dette alternativet påvirker hvordan sideopplysninger vises i rapportene dine.
  • Utelat parametre for nettadressesøk: Alle søkeparametre eller unike ID-er for økter (f.eks. sessionid eller vid), som vises i nettadressene dine, og som du ikke ønsker å se i rapportene dine. Angi verdiene i en kommaseparert liste.

   Det skilles mellom store og små bokstaver for denne innstillingen. Innstillingen kan ikke bestå av mer enn 255 tegn.

   Parametrene du identifiserer her, blir ekskludert før filtre blir brukt, så vær sikker på at du identifiserer dem her slik de vises i de opprinnelige, ufiltrerte URI-ene. Det er blitt en vanlig feil å bruke filtre, og deretter gå tilbake til disse innstillingene for å identifisere søkeparametere slik de vises i de filtrerte rapportene dine, og dermed ignorere kravene til store og små bokstaver for denne innstillingen.

   Hvis for eksempel den opprinnelige URI-en er /Section1?ParameterA=noe og du bruker et filter for å endre den til /section1?parametera=noe for rapportene dine, må du identifisere den som ParameterA når du identifiserer søkeparameteren her.
  • Valuta vist som: dvs. USD, yen, euro osv.
 5. Netthandelsinnstillinger:
  • Ja, det er et netthandelsnettsted: Aktiver netthandelsrapportering for visningen.
  • Ikke et nettsted for netthandel: Deaktiver netthandelsrapportering for visningen.
 6. Import- og eksportinnstillinger for AdWords:
  • Velg AdWords-kontoene du ønsker å importere kostnadsdata fra. Dette alternativet vises bare hvis du har koblet minst en AdWords-konto til Google Analytics-kontoen din. Denne innstillingen styrer også eksporten av Analytics-beregningene, målkonverteringene eller netthandelstransaksjonene dine til AdWords-kontoen din (krever ytterligere konfigurasjon).
 7. Nettstedsøk:
  • Sporing av nettstedsøk: Velg å ta med eller utelate nettstedsøkedata i rapportene. Hvis du velger Ikke spor nettstedsøk, vises ingen data i Nettstedsøk-rapporten.
  • Søkeparameter: Bokstaver, ord og symboler som angir en intern søkeparameter, som for eksempel søk. Angi opptil fem parametre, atskilt med komma. Merk av i ruten for å strippe parametrene fra nettadressene i rapportene dine.
  • Kategorier av nettstedsøk: Velg dette alternativet hvis du bruker kategorier for å begrense det interne nettstedsøket ditt. Hvis du for eksempel selger klær, kan du bruke Bukser og Gensere som kategorier en bruker må velge i en søkemeny.
  • Kategoriparameter (dette alternativet vises kun hvis Kategorier av nettstedsøk er valgt): Angi søkeparametrene for nettadressekategorien (dvs. cat).
 8. Klikk på Bruk for å lagre endringene.

Du kan også slette visningen ved å klikke på Delete this view (Slett denne visningen) nederst på siden. Hvis du ønsker mer informasjon om konsekvensene av å slette en visning, ser du Sletting av visninger.