Wykresy ruchome

Wykresy ruchome pozwalają porównać wartości wymiarów w raporcie z maksymalnie czterema wskaźnikami danych w okresie. Aby uzyskać dostęp do wykresów ruchomych dla raportu, kliknij przycisk Wykresy ruchome w prawej górnej części wykresu czasu.

Więcej informacji o wykresach ruchomych znajdziesz w tym poście na blogu.

Podczas eksportowania raportu „Wykres ruchomy” ostatni wygenerowany wykres liniowy nie jest eksportowany.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?