Γραφήματα κίνησης

Τα γραφήματα κίνησης σάς παρέχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσετε τις τιμές ιδιοτήτων στην αναφορά σας ως προς τέσσερις μετρήσεις κατά την πάροδο του χρόνου. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα γραφήματα κίνησης για μια αναφορά, κάντε κλικ στο κουμπί "Γραφήματα κίνησης" , στην επάνω δεξιά πλευρά του γραφήματος χρόνου.

Αν θέλετε πληροφορίες σχετικά με τα γραφήματα κίνησης, διαβάστε την παρακάτω ανάρτηση ιστολογίου.

Όταν εξάγετε μια αναφορά "Γράφημα κίνησης", δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του τελικού γραφήματος γραμμών που δημιουργείτε.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;