Ändra tidsdiagrammet

Ovanför tidsdiagrammet finns funktionen Diagram efter med vilken du kan visa informationen i diagrammet baserat på dag, vecka eller månad och analysera trender i vald vy. Diagram med timvisning finns också för vissa rapporter.

 • Timme
  Detta alternativ visas om timvis rapportering är tillgänglig för rapporten i fråga.
  Om du till exempel går till rapporten Besök i avsnittet Besökare och besökartrend, visas ett alternativ för att visa diagrammet per timme. Med detta alternativ ser du 24 datapunkter, en för varje timme på dagen.
 • Dag
  Detta är standardvyn för diagram och visar värden per dag för datumintervallet.


 • Vecka
  En vecka börjar på en söndag och slutar på en lördag.
  Om du till exempel väljer ett datumintervall från söndag 1 januari till lördag 14 januari visas två datapunkter för de två veckorna. Varje datapunkt inkluderar summan för veckan. Delar av en vecka visas om det valda datumintervallet inte börjar på en söndag eller slutar på en lördag. De markeras dock inte i diagrammet.


 • Månad
  Diagram i Analytics-rapporterna definierar en månad som en faktisk kalendermånad där antalet dagar kan variera mellan 28 och 31 beroende på månad. Om datumintervallet till exempel omfattar hela januari månad har du en datapunkt som sammanfattar data från 1 januari till och med 31 januari. Delar av en månad visas om det valda datumintervallet inte börjar på månadens första dag eller slutar på månadens sista dag. De markeras dock inte i diagrammet.


Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?