Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Zmienianie wykresu czasu

Nad wykresem czasu znajduje się opcja Wykres, umożliwiająca przedstawianie danych w ujęciu godzinowym, tygodniowym lub miesięcznym, aby ułatwić analizę w wybranym widoku. W niektórych raportach dostępne są również wykresy godzinowe.

Godzina

Ta opcja jest dostępna, jeśli w raporcie dostępne są raporty godzinowe. Na przykład raport Odbiorcy ogółem zawiera opcję wyświetlania danych raportu na wykresie w ujęciu godzinowym. Po wybraniu tej opcji będą widoczne 24 punkty danych, po jednym na każdą godzinę.

Dzień

Jest to domyślny widok wykresów – przedstawia dzienne wartości dla wybranego zakresu dat.

Tydzień

Tydzień rozpoczyna się w niedzielę, a kończy w sobotę. Na przykład, po wybraniu zakresu dat od niedzieli 1 stycznia do soboty 14 stycznia, otrzymasz dwa punkty danych, symbolizujące dwa tygodnie. Każdy punkt danych obejmuje sumę danego tygodnia. Niepełne tygodnie zostaną przedstawione, jeśli wybrany zakres dat nie rozpoczyna się w niedzielę ani nie kończy w sobotę, ale nie zostaną oznaczone na wykresie.

Miesiąc

W raportach Analytics wykresy miesięczne definiują miesiąc według rzeczywistych miesięcy kalendarzowych, z liczbą dni od 28 do 31. Na przykład, gdy zakres dat obejmuje pełny styczeń, pojawia się jeden punkt danych, stanowiący podsumowanie danych za okres od 1 do 31 stycznia. Niepełne miesiące zostaną przedstawione, jeśli wybrany zakres dat nie rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca ani nie kończy ostatniego dnia miesiąca, ale nie zostaną oznaczone na wykresie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false