Αλλαγή του γραφήματος χρόνου

Πάνω από το γράφημα χρόνου, υπάρχει μια επιλογή Γράφημα ανά που σας επιτρέπει να δημιουργείτε γραφήματα με τα δεδομένα σας ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, ώστε να μπορείτε να αναλύετε τις τάσεις σύμφωνα με την επιλεγμένη προβολή. Για ορισμένες αναφορές, μπορείτε να επιλέξετε και ωριαία γραφήματα.

 • Ώρα
  Αυτή η επιλογή εμφανίζεται αν οι ωριαίες αναφορές είναι διαθέσιμες για τη συγκεκριμένη αναφορά.
  Για παράδειγμα, αν μεταβείτε στην αναφορά Επισκέψεις στο τμήμα Επισκέπτες και τάσεις επισκέψεων, θα δείτε μια επιλογή για προβολή του γραφήματος ανά ώρα. Με αυτήν την επιλογή, θα δείτε 24 σημεία δεδομένων, ένα για κάθε ώρα της ημέρας.
 • Ημέρα
  Αυτή είναι η προεπιλεγμένη προβολή για τα γραφήματά σας και εμφανίζει τις ημερήσιες τιμές για το εύρος ημερομηνιών.


 • Εβδομάδα
  Οι εβδομάδες ξεκινούν την Κυριακή και λήγουν το Σάββατο.
  Για παράδειγμα, αν επιλέξετε ένα εύρος ημερομηνιών από την Κυριακή, 1η Ιανουαρίου μέχρι την Κυριακή, 14 Ιανουαρίου, θα έχετε δύο σημεία δεδομένων για τις δύο εβδομάδες. Κάθε σημείο δεδομένων περιλαμβάνει το άθροισμα της εβδομάδας. Οι μερικές εβδομάδες εμφανίζονται αν το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών δεν ξεκινά Κυριακή ή δεν λήγει Σάββατο, αλλά δεν επισημαίνονται στο γράφημα.


 • Μήνας
  Τα γραφήματα στις αναφορές του Analytics ορίζουν τους μήνες ως πραγματικούς ημερολογιακούς μήνες, όπου ο αριθμός των ημερών κυμαίνεται από 28 έως 31, ανάλογα με το μήνα. Για παράδειγμα, αν το εύρος ημερομηνιών σας περιλαμβάνει ολόκληρο το μήνα Ιανουάριο, θα είχατε ένα σημείο δεδομένων που αντιστοιχεί στο άθροισμα των δεδομένων από την 1η μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Οι μερικοί μήνες εμφανίζονται αν το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών δεν ξεκινά την πρώτη ημέρα του μήνα ή δεν λήγει την τελευταία ημέρα του μήνα, αλλά δεν επισημαίνονται στο γράφημα.


Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;