Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Wybieranie i porównywanie zakresów dat

Selektor zakresu dat znajduje się w prawym górnym rogu każdego raportu oprócz raportów Czas rzeczywisty. Kliknij strzałkę obok istniejącego zakresu dat, by otworzyć ustawienia zakresu.

Wybierz jedną z następujących opcji z menu Zakres dat:

 • Niestandardowe: dane niestandardowego zakresu dat. (Patrz instrukcje poniżej).
 • Dzisiaj: dostępne dane obejmują zakres od bieżącego dnia kalendarzowego do wybranego czasu
 • Wczoraj: dane za poprzedni dzień kalendarzowy
 • Ostatni tydzień: dane za okres od niedzieli do soboty w poprzednim tygodniu kalendarzowym
 • Ostatni miesiąc: dane od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego
 • Ostatnich 7 dni
 • Ostatnich 30 dni

Kliknij Zastosuj.

Niestandardowy zakres dat

Aby wyznaczyć własny zakres dat, wybierz w menu Zakres dat opcję Niestandardowe, a następnie wykonaj poniższe instrukcje.

Aby wybrać pojedynczą datę:

 • Kliknij dwukrotnie dowolną datę w kalendarzu. LUB
 • Wpisz pojedynczą datę w obu polach w sekcji Zakres dat.

Aby wybrać konkretny tydzień:

 • Kliknij pierwszy i ostatni dzień tygodnia w kalendarzu. LUB
 • Wpisz daty rozpoczęcia i zakończenia w polach w sekcji Zakres dat.

Aby wybrać zakres dat:

 • Kliknij odpowiednią datę rozpoczęcia w kalendarzu, a następnie datę zakończenia. Wybrane dni są podświetlane. LUB
 • Wpisz daty rozpoczęcia i zakończenia w polach w sekcji Zakres dat.

Aby porównać dwa różne zakresy dat:

Zaznacz pole wyboru Porównaj z, a następnie wybierz Niestandardowe, Poprzedni okres lub Poprzedni rok. Użyj dostępnych opcji, by ustawić drugi zakres dat.

Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false