Wybieranie i porównywanie zakresów dat

Selektor zakresu dat znajduje się w prawym górnym rogu każdego raportu oprócz raportów Czas rzeczywisty. Kliknij strzałkę obok istniejącego zakresu dat, by otworzyć ustawienia zakresu.

Wybierz jedną z następujących opcji z menu Zakres dat:

 • Niestandardowe: dane niestandardowego zakresu dat. (Patrz instrukcje poniżej).
 • Dzisiaj: dostępne dane obejmują zakres od bieżącego dnia kalendarzowego do wybranego czasu
 • Wczoraj: dane za poprzedni dzień kalendarzowy
 • Ostatni tydzień: dane za okres od niedzieli do soboty w poprzednim tygodniu kalendarzowym
 • Ostatni miesiąc: dane od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego
 • Ostatnich 7 dni
 • Ostatnich 30 dni

Kliknij Zastosuj.

Niestandardowy zakres dat

Aby wyznaczyć własny zakres dat, wybierz w menu Zakres dat opcję Niestandardowe, a następnie wykonaj poniższe instrukcje.

Aby wybrać pojedynczą datę:

 • Kliknij dwukrotnie dowolną datę w kalendarzu. LUB
 • Wpisz pojedynczą datę w obu polach w sekcji Zakres dat.

Aby wybrać konkretny tydzień:

 • Kliknij pierwszy i ostatni dzień tygodnia w kalendarzu. LUB
 • Wpisz daty rozpoczęcia i zakończenia w polach w sekcji Zakres dat.

Aby wybrać zakres dat:

 • Kliknij odpowiednią datę rozpoczęcia w kalendarzu, a następnie datę zakończenia. Wybrane dni są podświetlane. LUB
 • Wpisz daty rozpoczęcia i zakończenia w polach w sekcji Zakres dat.

Aby porównać dwa różne zakresy dat:

Zaznacz pole wyboru Porównaj z, a następnie wybierz Niestandardowe, Poprzedni okres lub Poprzedni rok. Użyj dostępnych opcji, by ustawić drugi zakres dat.

Kliknij Zastosuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?