Επιλογή και σύγκριση ευρών ημερομηνιών

Ο επιλογέας εύρους ημερομηνιών βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά κάθε αναφοράς, εκτός από τις αναφορές "Σε πραγματικό χρόνο".

Για να επιλέξετε ένα εύρος ημερομηνιών, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο υπάρχον εύρος ημερομηνιών, για να ανοίξετε τα στοιχεία ελέγχου. Αφού επιλέξετε ένα νέο εύρος ημερομηνιών, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή, για να ενημερωθεί η αναφορά σας.

Για να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένο εύρος ημερομηνιών, επιλέξτε ένα από τα εξής από το μενού Εύρος ημερομηνιών:

 • Προσαρμογή: Δεδομένα από το προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών. (Δείτε τις παρακάτω οδηγίες.)
 • Σήμερα: Δεδομένα διαθέσιμα για την τρέχουσα ημερολογιακή ημερομηνία έως τη στιγμή της επιλογής σας
 • Χθες: Δεδομένα για την προηγούμενη ημερολογιακή ημερομηνία
 • Προηγούμενη εβδομάδα: Δεδομένα από την Κυριακή έως το Σάββατο της προηγούμενης ημερολογιακής εβδομάδας
 • Προηγούμενος μήνας: Δεδομένα για την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα

Προσαρμοσμένο εύρος ημερομηνιών

Για να ορίσετε τις δικές σας ημερομηνίες, επιλέξτε Προσαρμογή από το μενού Εύρος ημερομηνιών και μετά ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Για να επιλέξετε μια μεμονωμένη ημερομηνία:

 • Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε ημερομηνία στο ημερολόγιο.
 • Καταχωρίστε μια μεμονωμένη ημερομηνία (με τη μορφή ηη/μμ/εεεε) και στα δύο πεδία της ενότητας Εύρος ημερομηνιών.

Για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη εβδομάδα:

 • Κάντε κλικ στην πρώτη και στην τελευταία ημέρα της εβδομάδας στο ημερολόγιο.
 • Καταχωρίστε την αρχική και την τελική ημερομηνία (σε μορφή μμ/ηη/εεεε) στα πεδία Εύρος ημερομηνιών.

Για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα ημερομηνιών:

 • Στο ημερολόγιο, κάντε κλικ στην αρχική ημερομηνία που θέλετε και μετά κάντε κλικ στην τελική ημερομηνία. Οι επιλεγμένες ημέρες θα επισημανθούν.
 • Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε μια αρχική και μια τελική ημερομηνία στα πεδία της ενότητας Εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας τη μορφή ηη/μμ/εεεε.

Για να συγκρίνετε δύο διαφορετικά εύρη ημερομηνιών:

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σύγκριση με το παρελθόν και χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου, για να ορίσετε το δεύτερο εύρος ημερομηνιών.

Να θυμάστε ότι αφού επιλέξετε ένα νέο εύρος ημερομηνιών, θα πρέπει να κάνετε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;