Lägg till rapporter i översikten

Lägg till en rapport i översikten genom att öppna rapporten och klicka på LÄGG TILL PÅ INSTRUMENTPANELEN strax ovanför rapportrubriken.

Läs mer om översikter.