Lägg till rapporter i Instrumentpanelen

Så här lägger du till en rapport i Instrumentpanelen:

  1. Logga in på ditt Google Analytics-konto.
  2. Navigera till önskad standardrapport eller till Anpassad rapport.
  3. Klicka på Lägg till i instrumentpanel under rapportnamnet.

Läs mer om instrumentpaneler.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp