Legg til en ny visning

Du må ha redigeringstillatelse for å kunne lage nye visninger.

Finn ut mer om hvordan visninger fremstiller dataene dine på forskjellige måter.

Hvis du konfigurerer visninger for en appegenskap, bør du lage minst én visning for hver utviklingsplattform (iOS eller Android). Les om gode fremgangsmåter for konfigurasjon av Analytics for mobilapper for å se andre anbefalte Analytics for mobilapper-konfigurasjoner.

Slik lager du en visning:

 1. Klikk på Administrator øverst på en Analytics-side.
 2. Bruk Konto- og Egenskap-menyene for å velge kontoen og egenskapen du ønsker å lage visningen i.
 3. Klikk på menyen i Vis-kolonnen, og klikk deretter på Opprett en ny visning.
 4. Velg enten Nettsted eller App.
 5. Skriv inn et navn for visningen.
  Bruk et navn som tydelig identifiserer hva slags data det dreier seg om.
 6. Velg tidssonen du ønsker å bruke som dagsgrense for rapportene dine, uavhengig av hvor dataene stammer fra. Hvis du for eksempel velger tidssonen USA, Stillehavskysten, beregnes begynnelsen og slutten av hver dag ut fra tid for Stillehavskysten, uavhengig av om besøkene stammer fra New York, London eller Moskva.
  Hvis du endrer tidssonen, påvirkes kun fremtidige data og ikke tidligere data. Hvis du endrer tidssonen for en eksisterende visning, kan det hende du ser et flatt punkt eller en topp i dataene dine. Dette kan skyldes tidssoneforskyvningen, henholdsvis fremover eller bakover. Det er mulig at rapportdataene fortsatt viser til den gamle tidssonen i en kort periode etter at du har oppdatert innstillingene dine, inntil tjenerne har behandlet endringen.
 7. Klikk på Opprett visning.
Visninger i Analytics-kontoer koblet til AdWords-kontoer

Hvis kontoen din er koblet til AdWords, innstilles tidssonen din automatisk til AdWords-innstillingen for å sikre nøyaktig kampanjerapportering. Du får ikke muligheten til å velge en tidssone når du lager en ny visning i Analytics (trinn 6 ovenfor).

I tillegg blir dataene fra den tilkoblede AdWords-kontoen automatisk importert til alle visninger du lager. Du kan når som helst fjerne disse dataene fra visningen din ved å redigere visningsinnstillingene.

Når du har laget en visning, kan du redigere de tilhørende innstillingene for å påvirke dataene i den aktuelle visningen.