Legg til et nytt datautvalg

Opprett et nytt datautvalg for et eksisterende område i kontoen din.

Du må ha redigeringstillatelse for å bruke denne funksjonen.

Et datautvalg er nivået i en Google Analytics-konto der du finner rapporter og analyseverktøy. Finn ut mer om datautvalg.

Oppretting av datautvalg

 1. Logg på Google Analytics-kontoen din. Klikk på Administrator på menyraden øverst på en side.
 2. Bruk rullegardinmenyene i Konto- og Område-kolonnene for å velge kontoen og området du vil legge til rapporteringsdatautvalget i.
 3. Klikk på rullegardinmenyen i Datautvalg-kolonnen. Klikk på Opprett et nytt datautvalg.
 4. Velg enten Nettsted eller App. Se hva forskjellen er.
 5. Skriv inn et navn.
  Bruk et tydelig og beskrivende navn slik at du enkelt kan se hvilke data dette datautvalget inneholder, når du ser navnet i kontolisten.
 6. Velg en rapporteringstidssone.
  Hvis Analytics-kontoen din er koblet sammen med en Google AdWords-konto, blir tidssonen automatisk fastsatt i samsvar med innstillingene i AdWords-kontoen din, og dette alternativet blir ikke vist.Klikk på plusstegnet (+) for å finne ut mer om hvordan innstillingen for rapporteringstidssone fungerer.
  • Tidssoneinnstillingen påvirker bare hvordan data vises i rapporter, ikke hvordan du samler inn data. Hvis du for eksempel velger tidssonen Pacific Time (UTC-8), som blant annet er gjeldende i deler av USA, blir starten og slutten av hver dag beregnet ut fra denne tidssonen, uavhengig av om øktene stammer fra New York, London eller Moskva.
  • Hvis du endrer tidssonen, påvirkes fremtidige data, ikke tidligere data. Du ser kanskje et flatt område eller en topp i rapportdataene hvis du oppdaterer tidsinnstillingen etter at du allerede har brukt dette området. Etter at du har oppdatert denne innstillingen, kan det hende at det referes til den gamle tidssonen over en kortere tidsperiode.
 7. (Bare for User ID-aktiverte områder:) Klikk på vekslingsknappen til den er for å opprette et User ID-datautvalg. For et standard rapporteringsdatautvalg kan du la vekslingsknappen være slått AV.
 8. Klikk på Opprett et datautvalg.

Når du har opprettet et datautvalg, kan du gå tilbake til administratorsiden og redigere datautvalgsinnstillingene.

Hvis Analytics-kontoen din er koblet til en AdWords-konto, blir data fra AdWords-kontoen automatisk importert til eventuelle nye datautvalg du oppretter i den aktuelle kontoen. Finn ut mer om sammenkobling av Analytics-kontoen din og AdWords.