Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Recente wijzigingen in de gebruikersinterface van Analytics kunnen van invloed zijn op de instructies in dit Help-artikel. Lees deze blogpost voor meer informatie. Binnenkort volgen updates van het Helpcentrum.

Accountinstellingen

Uw accountnaam en de instellingen voor het delen van gegevens updaten
U heeft rechten voor bewerken nodig om de accountnaam en instellingen voor het delen van gegevens te bewerken.

De Analytics-instellingen voor gegevens delen zorgen ervoor dat u uw accountgegevens met andere producten en services kunt delen. Meer informatie over het delen van gegevens.

Uw accountnaam of instellingen voor gegevens delen wijzigen

  1. Log in op uw Analytics-account.
  2. Selecteer het tabblad Beheerder.
  3. Gebruik het dropdown-menu in de kolom ACCOUNT om het account te selecteren waarin u instellingen wilt updaten.
    Als u veel accounts heeft, kunt u het zoekvak gebruiken om het juiste account te vinden.
  4. Klik in de kolom ACCOUNT op Accountinstellingen.
  5. Voer een nieuwe naam in en selecteer of verwijder de betreffende functies voor het delen van gegevens.
  6. Klik op Opslaan.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?