Accountinstellingen

Uw accountnaam en de instellingen voor het delen van gegevens updaten
U heeft rechten voor bewerken nodig om de accountnaam en instellingen voor het delen van gegevens te bewerken.

Met de instellingen voor het delen van Analytics-gegevens kunt u uw accountgegevens delen met andere producten en services. Meer informatie over het delen van gegevens.

Ga als volgt te werk om uw accountnaam of de instellingen voor het delen van gegevens te wijzigen:

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Klik op Beheerder.
  3. Gebruik in de kolom ACCOUNT het menu om het account te selecteren waarvoor u de instellingen wilt updaten.
    Als u veel accounts heeft, kunt u het zoekvak gebruiken om het juiste account te vinden.
  4. Klik in de kolom ACCOUNT op Accountinstellingen.
  5. Voer een nieuwe naam in en selecteer of verwijder de betreffende functies voor het delen van gegevens.
  6. Klik op Opslaan.
Als u onder Accountinstellingen de melding Actie vereist ziet en u niet de beheerder van het Analytics-account bent, neemt u contact op met de beheerder, zodat deze de betreffende actie kan uitvoeren.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?