Ez a cikk a Universal Analytics szolgáltatásról szól. Ha a Google Analytics új verzióját használja, tekintse meg a jelen súgócikk Google Analytics 4-tulajdonok részét.

Felhasználók és felhasználói csoportok hozzáadása, szerkesztése és törlése

Az Analytics-fiókhoz hozzáférő felhasználók listájának kezelése.
A felhasználók és a felhasználói csoportok törlése nem törli a személyazonosításra alkalmas adatokat. További információ az adatok törléséről.

A felhasználók fiók-, tulajdon- vagy nézetszinten adhatók hozzá. A felhasználó hozzáadási szintje határozza meg a felhasználó kezdeti hozzáférési jogosultságát. Ha például a fiók szintjén hozzáad egy felhasználót, az adott felhasználó a fiókon belül az összes tulajdonhoz és nézethez is hozzáfér ugyanazon jogosultságok mellett. Ha nézetszinten ad hozzá egy felhasználót, akkor ez a felhasználó csak az adott nézethez fér hozzá a számára megadott jogosultságokkal. A felhasználók hozzáférési szintjét és jogosultságait bármikor meg lehet változtatni. (További információ a jogosultságokról.)

A felhasználók azonosítása e-mail-címük alapján történik. Csak olyan felhasználókat lehet megadni, akiknek az e-mail-címe Google-fiókokban van regisztrálva.

Ahhoz, hogy felhasználókat adhasson hozzá vagy módosíthasson, a fiók, a tulajdon vagy a nézet szintjén adminisztrátori szerepkörrel kell rendelkeznie. Felhasználókat minden olyan szinten hozzáadhat és módosíthat, amelynél rendelkezik jogosultsággal.

Ahhoz, hogy felhasználókat törölhessen, a fiók szintjén adminisztrátori szerepkörrel kell rendelkeznie. Felhasználókat kizárólag fiókszinten lehet törölni. Bármelyik jogosultsággal rendelkező felhasználó törölheti bármelyik másik felhasználót. A biztonság érdekében ha Ön az utolsó adminisztrátori szerepkörű felhasználó, nem törölheti saját magát.

A cikk tartalma:

Keresse meg a felhasználólistát, vagy a lista felhasználónevek, e-mail-címek, szervezeti adminisztrátorok, felhasználócsoportok, engedélyek vagy irányelvsértések alapján való szűréséhez kattintson a Szűrő > Szűrő hozzáadása elemre.

Felhasználók hozzáadása

Tetszőleges számú felhasználót vehet fel. Új felhasználó hozzáadása fiókhoz, tulajdonhoz vagy nézethez:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba.
 2. Kattintson az Adminisztráció lapra, és lépjen a kívánt fiókhoz, tulajdonhoz, illetve nézethez.
 3. A Fiók, a Tulajdon vagy a Nézet oszlopban (attól függően, hogy fiók-, tulajdon- vagy nézetszinten kívánja hozzáadni a felhasználókat) kattintson a Hozzáféréskezelés lehetőségre.
 4. A Fiókengedélyek listában kattintson a + elemre, majd a Felhasználók hozzáadása lehetőségre.
 5. Adja meg a felhasználó Google Fiókjához tartozó e-mail címet.
 6. Válassza ki az Új felhasználók értesítése e-mailben lehetőséget, hogy üzenetet küldjön a felhasználónak.
 7. Válassza ki a kívánt jogosultságokat. További információ a jogosultságokról.
 8. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre.

Felhasználók szerkesztése

Egy Analytics-fiók bármely felhasználójának jogosultsága szerkeszthető bármelyik szinten. Ha például egy felhasználó csak egyetlen nézetnél kap Megtekintő szerepkört, akkor később adhat a felhasználónak Szerkesztő szerepkört is külön ennél a nézetnél. Azt is megteheti, hogy hozzárendeli a felhasználóhoz a Szerkesztő szerepkört a tulajdon szintjén, és ezzel a tulajdon minden nézetére nézve megadja neki a Szerkesztő szerepkört.

Ahogy a fiókhierarchiában lefelé halad, további jogosultságokat adhat a felhasználóknak, ám nem adhat nekik kevesebb jogosultságot, mint amennyit magasabb szinten már kiosztott számukra. Ha például egy felhasználóhoz Szerkesztő szerepkört rendel a fiók szintjén, akkor ez a felhasználó Szerkesztő szerepkörrel is rendelkezik a tulajdon és nézet szintjén (és nem vonhatja vissza ezeket a jogosultságokat a tulajdon és a nézet szintjén). Ezzel szemben hozzá lehet rendelni egy felhasználóhoz Szerkesztő szerepkört nézetszinten úgy, hogy semmilyen jogosultsággal ne rendelkezzen tulajdon- vagy fiókszinten. További információ a hozzáférésről.

Meglévő felhasználó jogosultságainak módosítása:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba..
 2. Kattintson az Adminisztráció lapra, és lépjen a kívánt fiókhoz, tulajdonhoz, illetve nézethez.
 3. A Fiók, Tulajdon vagy Nézet oszlopban (attól függően, hogy fiók-, tulajdon- vagy nézetszinten kívánja módosítani a jogosultságokat) kattintson a Hozzáféréskezelés lehetőségre.
 4. Keresse meg a kívánt felhasználót a lista tetején található keresőmező segítségével. Adja meg a teljes vagy a részleges címet (pl. janoskovacs@gmail.com vagy janoskovacs).
 5. Kattintson a felhasználónévre, majd adja hozzá vagy távolítsa el a jogosultságokat.
 6. Kattintson a Mentés elemre.

Felhasználók törlése

Felhasználó törlése:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba..
 2. Kattintson az Adminisztráció lapra, majd lépjen a kívánt fiókhoz.
 3. A Fiók, Tulajdon vagy Nézet oszlopban kattintson a Hozzáféréskezelés lehetőségre.
 4. Keresse meg a kívánt felhasználót a lista tetején található keresőmező segítségével. Adja meg a teljes vagy a részleges címet (pl. janoskovacs@gmail.com vagy janoskovacs).
 5. Válassza ki a jelölőnégyzetet a törölni kívánt felhasználók esetében, majd kattintson az ELTÁVOLÍTÁS lehetőségre.

Felhasználói csoportok létrehozása

Létrehozhat az Analytics-fiókhoz való jogosultsággal rendelkező felhasználói csoportokat.

Egy felhasználói csoport létrehozásához az Analytics-fióknak egy szervezethez kell tartoznia. Ha a fiók nem tartozik egy szervezethez, az Analytics ismerteti a szervezet létrehozásának és összekapcsolásának folyamatát az első felhasználói csoport létrehozásakor.

További információ a felhasználói csoportokról

 

Felhasználói csoport létrehozásához:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba..
 2. Kattintson az Adminisztráció lapra, és lépjen a kívánt fiókhoz, tulajdonhoz, illetve nézethez.
 3. A Fiók, Tulajdon vagy Nézet oszlopban (attól függően, hogy fiók-, tulajdon- vagy nézetszinten kívánja hozzáadni a csoportot) kattintson a Hozzáféréskezelés lehetőségre.
 4. A felhasználólistában kattintson a + elemre, majd a Felhasználói csoportok hozzáadása lehetőségre.
 5. Kattintson a Csoport hozzáadása lehetőségre.
 6. Kattintson a + elemre, adja meg a csoport nevét és leírását, majd kattintson a LÉTREHOZÁS lehetőségre.
 7. Válassza ki a kívánt jogosultságokat, majd kattintson a HOZZÁADÁS lehetőségre. (További információ a hozzáféréskezelésről.)

Egy csoport a létrehozása után megjelenik a felhasználók listájában az Analytics fiók és a szervezet esetében.

A csoport azon szintnek megfelelő jogosultságokkal rendelkezik az Analytics-hierarchiában, ahol létrehozta. Például ha nézetszinten hozza létre a csoportot, a jogosultságok csak arra a nézetre vonatkoznak. Ha a tulajdonszinten hozza létre, a jogosultságok arra a tulajdonra és a hozzá tartozó nézetekre vonatkoznak. Ha a fiókszinten hozza létre, a jogosultságok minden tulajdonra és nézetre vonatkoznak. Az Analytics-hierarchia más szintjeire vonatkozó jogosultságok hozzáadásával kapcsolatos információkat lásd a Felhasználói csoportok szerkesztése szakaszban.

Felhasználók hozzáadása egy csoporthoz

Felhasználók csoporthoz való hozzáadásához:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba..
 2. Kattintson az Adminisztráció lapra, és lépjen a kívánt fiókhoz, tulajdonhoz, illetve nézethez.
 3. A Fiók, Tulajdon vagy Nézet oszlopban (attól függően, hogy fiók-, tulajdon- vagy nézetszinten kívánja módosítani a jogosultságokat) kattintson a Felhasználókezelés lehetőségre.
 4. Keresse meg a kívánt felhasználói csoportot a lista tetején található keresőmező segítségével. Adjon meg egy teljes vagy részleges csoportnevet.
 5. Az adott csoport sorában kattintson a Egyebek ikonra, majd kattintson A csoport szervezetére vonatkozó részletek megtekintése elemre.
 6. Kattintson a Tagok lehetőségre, majd a + elemre.
 7. Adja meg a hozzáadni kívánt felhasználók e-mail-címét.
 8. Ha más csoportokat is hozzá kíván adni a csoporthoz, kattintson a CSOPORT HOZZÁADÁSA lehetőségre.
 9. Miután hozzáadta a kívánt felhasználókat és csoportokat, kattintson a HOZZÁADÁS lehetőségre.
 10. Zárja be a Tagok panelt, majd a csoport paneljét.
 11. Kattintson a Mentés elemre.

Felhasználói csoport hozzáadása az Analytics-hierarchia egy szintjéhez

Egy csoport létrehozása után hozzáadhatja azt az Analytics-hierarchia bármely szintjéhez, annak érdekében, hogy a csoport minden felhasználójának az adott szintnek megfelelő jogosultságokat biztosítson.

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba..
 2. Kattintson az Adminisztráció lapra, és lépjen a kívánt fiókhoz, tulajdonhoz, illetve nézethez.
 3. A Fiók, Tulajdon vagy Nézet oszlopban (attól függően, hogy fiók-, tulajdon- vagy nézetszinten kívánja hozzáadni a csoportot) kattintson a Hozzáféréskezelés lehetőségre.
 4. A felhasználólistában kattintson a + elemre, majd a Felhasználói csoportok hozzáadása lehetőségre.
 5. Kattintson a CSOPORT HOZZÁADÁSA lehetőségre.
 6. Válassza ki a kívánt csoportot, majd kattintson a KÉSZ lehetőségre.

Felhasználói csoportok szerkesztése

Egy felhasználói csoport létrehozása után hozzáadhat és eltávolíthat felhasználókat, csoportokat és jogosultságokat, valamint hozzáadhatja a csoportot más csoportokhoz.

Felhasználói csoport szerkesztéséhez:

 1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba..
 2. Kattintson az Adminisztráció lapra, és lépjen a kívánt fiókhoz, tulajdonhoz, illetve nézethez.
 3. A Fiók, Tulajdon vagy Nézet oszlopban kattintson a Hozzáféréskezelés lehetőségre.
 4. Keresse meg a kívánt felhasználói csoportot a lista tetején található keresőmező segítségével. Adjon meg egy teljes vagy részleges csoportnevet.
 5. Az adott csoport sorában kattintson a Egyebek ikonra, majd kattintson A csoport szervezetére vonatkozó részletek megtekintése elemre.
 6. Felhasználók vagy felhasználói csoportok hozzáadásához kattintson a Tagok lehetőségre, majd a + elemre. Miután hozzáadta a tagokat, kattintson a HOZZÁADÁS lehetőségre.
 7. A csoport más csoportokhoz való hozzáadásához, kattintson a Csoporttagságok lehetőségre, majd a + elemre. A csoport kiválasztása utána kattintson a KÉSZ lehetőségre.
 8. Ha az Analytics-hierarchia más szintjeihez (tulajdonok, nézetek) is jogosultságot kíván adni a csoport számára:
  • Kattintson az Analytics lehetőségre.
  • Bontsa ki a hierarchiát, majd kattintson a Módosítás gombra minden szinten, ahol módosítani kívánja a jogosultságokat.
  • Válassza ki a hozzáadni kívánt jogosultságokat, majd kattintson a MENTÉS lehetőségre.

Ugyanezzel az eljárással eltávolíthatja a felhasználókat a csoportból, eltávolíthatja a csoportot más csoportokból vagy módosíthatja a jogosultságokat.

További információ a felhasználói csoportokról.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
69256
false