Lägga till ett konto

Skapa ytterligare konton för att ordna eller åtskilja data.

De här anvisningarna beskriver hur du lägger till en ny kontonivå i ett befintligt Google Analytics-konto.

När du skapar ett konto, skapas automatiskt också en webbegendom och ett dataurval till kontot. De här nivåerna utgör själva strukturen i Google Analytics som gör det möjligt att samla in och analysera data. Gå igenom länkarna i Relaterade resurser (nedan) för mer information.

Att skapa ett konto är bara det första steget när du vill börja använda Google Analytics. Gå igenom informationen i Nästa steg (nedan) när du är redo att fortsätta med nästa steg i processen.

Har du inte använt Google Analytics tidigare? Läs om hur du registrerar dig och kommer igång med Google Analytics.

Lägg till ett konto i ditt Analytics-konto

Du måste ha redigeringsbehörighet för att kunna använda den här funktionen.

Så här skapar du en ny kontonivå i ett befintligt Google Analytics-konto:

 1. Logga in på ditt Google Analytics-konto.
 2. Klicka på Administration på menyraden högst upp på sidan.
 3. Välj Skapa ett nytt konto på rullgardinsmenyn i kolumnen KONTO.
 4. Klicka på Webbplats eller Mobilapp.
 5. Leta reda på avsnittet Ställa in ditt konto och skriv ett Kontonamn.

  Använd ett tydligt och beskrivande namn så att du enkelt ser vad kontot gäller i kontolistan.

 6. Leta reda på avsnittet Ställa in din webbegendom och ange Namn på webbplats eller App-namn.

  Om du planerar att spåra fler än en webbegendom i ditt konto, bör du använda ett mycket specifikt och beskrivande namn. Om det gäller appar kan du ta med numret på utgåvan eller versionen i namnet. Det gör det enklare att hålla ordning på appegendomarna i ditt konto.

 7. (Endast för webbplats) Ange webbplatsens adress.

  Du kan inte skapa en egendom om webbadressen har fel format.

  Klicka så att du ser hur du anger domännamnet korrekt.
  Välj protokollstandarden (http:// eller https://). Ange domännamnet utan snedstreck eller andra tecken efter namnet (skriv www.example.com, inte www.example.com/). De flesta domänvärdar stöder endast UTF-8-tecken i webbadressen. Det är en god idé att använda antingen UTF-8-tecken eller punycode för symboler och andra tecken än UTF-8 (inklusive kyrilliska tecken) i ditt domännamn. Sök på webben efter en punycode-konverterare som du kan använda ti.
 8. Välj Branschkategori.
 9. Välj Tidszon för rapport.

  Tidszonen används som dagsgräns i dina rapporter oavsett varifrån informationen kommer.

  Klicka om du vill se mer om hur inställningen Tidszon för rapport fungerar.
  • Inställningen av tidszonen påverkar bara hur data visas i dina rapporter, inte hur du samlar in data. Om du till exempel väljer USA, Stillahavstid, bestäms början och slutet av varje dag utifrån Stillahavstid oavsett om besöken kommer från New York, London eller Moskva.
  • Om ditt Analytics-konto är länkat till ett Google AdWords-konto ställs tidszonen automatiskt in på inställningen i AdWords och då visas inte detta alternativ. Detta garanterar att du får korrekta rapporter om dina AdWords-kampanjer.
  • Om du ändrar tidszonen, påverkas bara ny data. Inställningen gäller inte retroaktivt. Om du ändrar tidszoninställningen efter att ha använt egendomen, kan det visas en topp eller dal i rapportinformationen runt tiden för ändringen. Rapporterna kan även innehålla den gamla tidszonen en kort tid efter att du har ändrat inställningen.
 10. Välj önskade inställningar i avsnittet Datadelningsinställningar. Läs mer om inställningarna för datadelning.
 11. Klicka på Få spårnings-id.

Nästa steg

Att skapa ett konto är bara det första steget när du vill börja använda Google Analytics. Du måste också införa en spårningskod så att du kan samla in och skicka data till ditt konto. Dessutom rekommenderar vi att du skapar och anpassar dataurval i dina rapporter.

Ställa in spårningskoden

Spårningskoden finns i olika varianter. Använd den variant som är rätt för dig.

 • Webbinnehåll: Se hur du ställer in webbspårningskoden. Alla som är bekanta med HTML kan göra detta, men utvecklare bör läsa vår utvecklarguide för mer information.
 • Mobilappar: Hämta det SDK som passar dig och använd våra utvecklarguider för Android och iOS för att läsa om hur du integrerar SDK i din app. Du kan hämta SDK:erna på sidan Spårningsinformation i egendomen i ditt konto, eller från våra utvecklarguider.
 • Andra digitala enheter: Använd Measurement Protocol om du vill samla in data från digitala enheter som informationskiosker, spelkonsoler och apparater. Measurement Protocol bör endast konfigureras av erfarna utvecklare.

Anpassa spårningskoden

När du är klar med grundinställningarna kan du anpassa spårningskoden och samla in data som inte spåras automatiskt. Vi rekommenderar att du använder händelsespårning, så att du kan spåra sådant som klick på videor och knappar, och spårning av e-handel så att du kan integrera produkt- och säljdata med din övriga data.

Ange och anpassa dataurval i rapporterna

Ett dataurval är den lins genom vilken du ser informationen. Det är den del av Google Analytics-kontot som innehåller rapporter och som du kan anpassa med hjälp av filter.

Det skapas automatiskt ett dataurval för varje egendom, men vi rekommenderar att du skapar kopior av dataurvalen så att du alltid har tillgång till all rådata du samlar in. Du kan dessutom få mer värdefull data om du ställer in andra rapportfunktioner, till exempel Mål och Segment.

Relaterade resurser

Läs mer om de strukturella elementen i ett Google Analytics-konto som nämns i denna artikel: