Legg til en konto

Opprett flere kontoer for å organisere eller skille data

Disse instruksjonene beskriver hvordan du legger til et nytt kontonivå i en eksisterende Google Analytics-konto.

Når du oppretter en konto, oppretter du også et område og et datautvalg for denne kontoen automatisk. Disse nivåene danner strukturen i Google Analytics som gjør at du kan samle inn og analysere data. Se gjennom linkene under Relaterte ressurser (nedenfor) for å få mer informasjon.

Det å opprette en konto er bare det første du må gjøre for å kunne bruke Google Analytics. Se gjennom informasjonen under Fremgangsmåten videre (nedenfor) når du er ferdig, for å gå videre til neste trinn i prosessen.

Er Google Analytics nytt for deg? Finn ut hvordan du registrerer deg og kommer i gang med Google Analytics.

Legg til en ny konto i Analytics-kontoen din

Du må ha redigeringstillatelse for å bruke denne funksjonen.

Slik legger du til et nytt kontonivå i en eksisterende Google Analytics-konto:

 1. Logg på Google Analytics-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator på menyraden øverst på en side.
 3. Velg Opprett en ny konto på rullegardinmenyen i KONTO-kolonnen.
 4. Klikk på Nettsted eller Mobilapp.
 5. Skriv inn et Kontonavn under Konfigurer kontoen din.

  Bruk et tydelig og beskrivende navn, slik at du enkelt kan se hva denne kontoen er til, når du ser navnet i kontolisten.

 6. Under Konfigurer området ditt skriver du inn Navn på nettsted eller Navn på app.

  Hvis du har tenkt å spore mer enn ett område i kontoen din, bør du velge et tydelig og beskrivende navn. For apper bør du ta med utgave- eller versjonsnummeret. Da blir det enklere å holde orden på appområdene i kontoen din.

 7. (Bare for nettet) Angi Nettadresse.

  Du kan ikke opprette et område hvis nettadressen din ikke er riktig formatert.

  Klikk for å utvide og se hvordan du formaterer et domenenavn på riktig måte.
  Velg en protokollstandard (http:// eller https://). Skriv inn domenenavnet, uten noen tegn etter navnet, heller ikke en avsluttende skråstrek (www.example.com, ikke www.example.com/). De fleste domenevertene støtter bare UTF-8-tegn i nettadressen. Det er lurt å bruke enten UTF-8-tegn eller punycode for symboler og tegn som ikke er UTF-8-tegn (innbefattet kyrilliske tegn) i domenenavnet. Søk på nettet etter en punycode-konverter for å få hjelp med dette.
 8. Velg en bransjekategori.
 9. Velg en rapporteringstidssone.

  Denne brukes som dagsgrensen for rapportene dine, uavhengig av hvor dataene stammer fra.

  Klikk for å utvide og finne ut mer om hvordan innstillingen for rapporteringstidssone fungerer.
  • Tidssoneinnstillingen påvirker bare hvordan data blir vist i rapportene dine, ikke hvordan du samler inn data. Hvis du for eksempel velger tidssonen Pacific Time (UTC-8), som blant annet er gjeldende i deler av USA, blir starten og slutten av hver dag beregnet ut fra denne tidssonen, uavhengig av om øktene stammer fra New York, London eller Moskva.
  • Hvis Analytics-kontoen din er koblet sammen med en Google AdWords-konto, blir tidssonen automatisk fastsatt i samsvar med innstillingene i AdWords-kontoen din, og dette alternativet blir ikke vist. Dette sørger for presis rapportering for AdWords-kampanjene dine.
  • Hvis du endrer tidssonen, påvirkes fremtidige data, men ikke tidligere data. Du ser kanskje et flatt område eller en topp i rapportdataene hvis du oppdaterer tidsinnstillingen etter at du allerede har brukt et område. Etter at du har oppdatert denne innstillingen, kan det hende at det refereres til den gamle tidssonen i en kort periode.
 10. Velg de ønskede innstillingene under Datadelingsinnstillinger. Finn ut mer om innstillingene for datadeling.
 11. Klikk på Få sporings-ID.

Fremgangsmåten videre

Det å opprette en konto er bare det første du må gjøre for å kunne bruke Google Analytics. Du må konfigurere sporingskoden din slik at data samles inn og sendes til kontoen din. Vi anbefaler også på det sterkeste at du konfigurerer og tilpasser datautvalg for rapportering.

Slik konfigurerer du sporingskoden

Det finnes forskjellige versjoner av sporingskoden. Bruk den versjonen som er riktig for miljøet ditt.

 • Nettinnhold: Se hvordan du konfigurerer nettsporingskoden. Alle som har kjennskap til HTML, kan utføre denne oppgaven. Du finner mer informasjon i utviklerveiledningen vår.
 • Mobilapper: Last ned den SDK-en som passer for deg, og bruk utviklerveiledningene våre for Android og iOS for å finne ut hvordan du integrerer SDK-en i appen din. Du kan laste ned SDK-ene fra Sporingsinfo-siden i kontoområdet ditt eller fra utviklerveiledningene.
 • Andre digitale enheter: Hvis du ønsker å samle inn data fra digitale enheter, som for eksempel informasjonsterminaler, spillkonsoller eller apparater, bruker du Measurement Protocol. Bare erfarne utviklere bør konfigurere Measurement Protocol.

Tilpass sporingskoden

Når du har fullført den grunnleggende konfigureringen, kan du tilpasse sporingskoden slik at data som ikke spores automatisk, blir samlet inn. Vi anbefaler at du konfigurerer aktivitetssporing, slik at du kan spore interaksjoner som avspilling av videoer og klikk på knapper, og sporing av netthandel, slik at du kan integrere dataene om produkter eller salg med de andre dataene dine.

Konfigurer og tilpass datautvalgene for rapportering

Et datautvalg er linsen som du ser dataene dine gjennom. Det er denne delen av en Google Analytics-konto som inneholder rapporter, og som du kan tilpasse med filtre.

Det opprettes automatisk ett datautvalg for hvert område, men vi anbefaler at du oppretter duplikatutvalg for å sikre at du alltid har tilgang til rådataene som samles inn. Du kan også få mer fleksible data når du konfigurerer ekstra rapporteringsfunksjoner, for eksempel Mål og Segmenter.

Relaterte ressurser

Finn ut mer om de strukturmessige elementene i en Google Analytics-konto som er nevnt i denne artikkelen: