Tento článek se týká služby Universal Analytics. Pokud používáte novou generaci služby Google Analytics, přečtěte v tomto centru nápovědy část věnovanou službám Google Analytics 4.

Přidávání účtů

Pro účely uspořádání nebo oddělení určitých údajů můžete zakládat další účty.

Když si založíte účet, vytvoříte spolu s ním automaticky i službu a výběr dat v účtu. Tyto úrovně tvoří ve službě Analytics strukturu, která umožňuje shromažďovat a analyzovat data. Přečtěte si níže uvedené Související zdroje.

Začínáte se službou Analytics? Informace k registraci a seznámení se se službou Analytics

Přidat účet

Použití této funkce vyžaduje roli editora.

Vytvoření účtu:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Analytics.
 2. Klikněte na možnost Administrátor.
 3. V nabídce ve sloupci ÚČET vyberte položku Vytvořit nový účet.
 4. Klikněte na možnost Web nebo Mobilní aplikace.
 5. V části Nastavení účtu:
  • Zadejte název účtu.
   Použijte popisný název, abyste podle něj v seznamu účtů poznali, k čemu příslušný účet slouží.
  • Chcete-li účet přidat do aktuální organizace, přijměte výchozí nastavení. Pro vytvoření účtu mimo organizaci zaškrtněte příslušné políčko.
 6. V části Nastavení služby zadejte web nebo název aplikace.

  Máte-li v úmyslu měřit na účtu více služeb, použijte konkrétní a popisný název. U aplikací zadejte také vydání nebo číslo verze. Služby aplikací se tak budou v účtu zobrazovat přehledně uspořádané.

 7. (Pouze web) Vyplňte pole Adresa URL webu.

  Pokud není adresa URL ve správném tvaru, nebude možné službu vytvořit.

  Rozbalte kliknutím nabídku a podívejte se, jak název domény správně naformátovat.
  Vyberte protokol (http://, nebo https://). Zadejte název domény, a to bez jakýchkoli dalších znaků (včetně lomítka) za názvem (tedy např. www.example.com, ne www.example.com/). Většina doménových serverů podporuje v adresách URL pouze znaky ze znakové sady UTF-8. Symboly a znaky v názvu domény, které v této sadě nejsou obsaženy (například znaky azbuky), je tedy vhodné nahradit buď znaky ze sady UTF-8, nebo přepisem v syntaxi punycode. Pokud potřebujete s tímto úkolem pomoci, vyhledejte na webu nástroj pro převod syntaxe punycode.
 8. Vyberte kategorii odvětví.
 9. Vyberte časové pásmo přehledů.

  To bude v přehledech použito jako hranice mezi dny bez ohledu na původ údajů.

  Když kliknutím rozbalíte nabídku, zjistíte, jak nastavení časového pásma přehledů funguje.
  • Nastavení časového pásma ovlivňuje pouze to, jak se údaje v přehledech zobrazují, a ne jakým způsobem jsou údaje shromažďovány. Pokud například zvolíte Spojené státy a Pacifický čas, bude začátek a konec dne určován podle Pacifického času bez ohledu na to, zda návštěvy pocházejí z New Yorku, Londýna nebo Bruntálu.
  • Pokud je váš účet Analytics propojen s účtem Google Ads, časové pásmo se automaticky nastaví podle účtu Google Ads a tato volba se nezobrazí. Takto se zajistí přesnost přehledů pro kampaně Google Ads.
  • Změna časového pásma se týká pouze nově zaznamenávaných údajů. Neuplatní se tedy zpětně. Pokud aktualizujete nastavení časového pásma poté, co jste již tuto službu používali, můžete v přehledu údajů zaznamenat plochý úsek či špičku. Vaše přehledy se také mohou ještě krátce po aktualizaci nastavení vztahovat k předešlému časovému pásmu.
 10. V části Nastavení sdílení údajů vyberte požadovaná nastavení. Další informace o nastavení sdílení údajů
 11. Klikněte na možnost Získat ID měření.

Související zdroje

Další informace o jednotlivých prvcích struktury v účtu Analytics zmíněných v tomto článku:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false