Lỗi thiết lập theo dõi phổ biến

Nếu bạn đã cài đặt theo dõi và không thấy dữ liệu trong báo cáo của mình sau 24 giờ, bạn có thể gặp phải một hoặc nhiều vấn đề sau.

Trong bài viết này:

Vấn đề liên quan đến Trình quản lý thẻ của Google

Nếu bạn đã gắn thẻ trang web của mình bằng Trình quản lý thẻ của Google, các vấn đề sau có thể ngăn bạn thấy dữ liệu.

 • Cài đặt bộ lọc không chính xác
  Cài đặt bộ lọc không đúng có thể ảnh hưởng đến dữ liệu bạn thấy và có thể vô tình lọc tất cả dữ liệu trong báo cáo của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ xảy ra khi người dùng áp dụng nhiều bộ lọc "Bao gồm". Để biết chi tiết, hãy xem bài viết về Các bộ lọc bao gồm và loại trừ.
 • Vùng chứa đã hủy xuất bản
  Kiểm tra xem bạn đã xuất bản vùng chứa sau khi thêm thẻ Analytics chưa. Thay đổi được thực hiện cho vùng chứa sẽ không có hiệu lực trên trang web cho đến khi bạn xuất bản vùng chứa đó. Vì vậy, khi bạn đã thêm hoặc chỉnh sửa thẻ, bạn sẽ cần phải xuất bản vùng chứa để làm cho các bổ sung và thay đổi có hiệu lực trên trang web.
 • Thẻ chưa kích hoạt
  Đọc "Tại sao thẻ chưa kích hoạt?" trong trung tâm trợ giúp Trình quản lý thẻ của Google.

Vấn đề về mã theo dõi Analytics

 • Bạn đã dán mã theo dõi vào đúng nơi chưa?
  Dán mã theo dõi ngay sau thẻ mở <head>. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả cách tìm mã theo dõi của bạn, hãy đọc Thiết lập theo dõi Analytics.
 • Sử dụng không đúng đoạn mã và/hoặc xem sai tài khoản, thuộc tính hoặc chế độ xem
  Nếu bạn theo dõi nhiều trang web và/hoặc có quyền truy cập vào nhiều tài khoản Analytics, bạn có thể đang sử dụng đoạn mã từ một thuộc tính khác hoặc bạn có thể đang sử dụng nhầm tài khoản hoặc nhầm thuộc tính và chế độ xem để xem báo cáo. Đảm bảo bạn đang sử dụng đúng đoạn trích cho thuộc tính của bạn và rằng bạn đang xem đúng tài khoản, thuộc tính và chế độ xem. Xem Tìm mã theo dõi để biết thêm thông tin.
 • Khoảng trắng hoặc ký tự thừa
  Chắc chắn sao chép đoạn mã và dán đoạn mã trực tiếp vào trang web của bạn bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản hoặc trình soạn thảo giữ được định dạng mã. Không sử dụng trình xử lý văn bản để sao chép đoạn mã từ tài khoản của của bạn.  Làm như vậy có thể thêm vào khoảng trắng thừa hoặc thay đổi dấu ngoặc kép trong đoạn mã theo dõi, mã này yêu cầu định dạng chính xác để hoạt động.
 • Lỗi tùy chỉnh
  Nếu bạn đang thực hiện các tùy chỉnh cho mã theo dõi, hãy lưu ý các điều sau:
  • các tên hàm phân biệt chữ hoa chữ thường và nên theo đúng
  • các giá trị boolean (ví dụ: đúng hoặc sai) không nên đính kèm trong ngoặc kép
 • Cài đặt bộ lọc không chính xác
  Cài đặt bộ lọc không đúng có thể ảnh hưởng đến dữ liệu bạn thấy và có thể vô tình lọc tất cả dữ liệu trong báo cáo của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, điều này sẽ xảy ra khi người dùng áp dụng nhiều bộ lọc "Bao gồm". Để biết chi tiết, hãy xem bài viết về Các bộ lọc bao gồm và loại trừ.
 • Các tập lệnh khác trên trang của bạn
  Nếu bạn đang chạy các tập lệnh khác trên trang của mình, hãy đảm bảo rằng bạn không sử dụng bất kỳ biến nào mà Analytics sử dụng. Để biết thêm thông tin về các biến thể mà mã theo dõi Analytics sử dụng, hãy truy cập vào tài liệu dành cho nhà phát triển cho thư viện JavaScript của Universal Analytics (gtag.js).

Khắc phục sự cố thiết lập mã theo dõi

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?