Częste błędy przy konfigurowaniu tagu

Jeżeli po upływie 24 godzin od zainstalowania tagu Google Analytics nie widzisz danych w raportach, może występować jeden z poniższych problemów.

Tematy w tym artykule:

Problemy związane z Menedżerem tagów Google

Jeśli dodasz do swojej witryny tagi, korzystając z Menedżera tagów Google, możesz mieć problem z wyświetlaniem danych z jednego z tych powodów.

 • Nieprawidłowe ustawienia filtrów
  Nieprawidłowe ustawienia filtrów mogą wpłynąć na wyświetlane dane, a nawet spowodować odfiltrowanie wszystkich danych z raportów. W większości przypadków przyczyną jest wielokrotne zastosowanie filtra „Uwzględnij”. Więcej informacji znajdziesz w artykule Filtry Uwzględnij i Wyklucz.
 • Nieopublikowany kontener
  Sprawdź, czy po dodaniu tagu Analytics kontener został opublikowany. Zmiany wprowadzone w kontenerze zostaną zastosowane w witrynie dopiero po opublikowaniu kontenera. Po dodaniu lub edycji tagów musisz opublikować kontener, aby wprowadzić te zmiany w witrynie.
 • Tag się nie uruchamia
  Przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów w Centrum pomocy Menedżera tagów Google.

Problemy z tagiem Analytics

 • Czy tag został wklejony we właściwym miejscu?
  Wklej tag bezpośrednio po tagu otwierającym <head> . Więcej informacji, w tym instrukcje wyszukiwania tagu, znajdziesz w artykule Konfigurowanie tagu Analytics.
 • Użycie nieprawidłowego tagu albo wyświetlanie nieprawidłowego konta lub widoku danych bądź nieprawidłowej usługi
  Jeśli pracujesz z wieloma witrynami lub masz dostęp do dużej liczby kont Analytics, być może używasz tagu z innej usługi albo przeglądasz raporty na niewłaściwym koncie bądź w niewłaściwej usłudze i niewłaściwym widoku danych. Sprawdź, czy w swojej usłudze używasz prawidłowego tagu oraz czy wyświetlasz właściwe konto, właściwą usługę i właściwy widok danych. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Znajdowanie identyfikatora Google Analytics w artykule „Konfigurowanie tagu Analytics”.
 • Dodatkowe spacje lub znaki
  Upewnij się, że tag został wklejony bezpośrednio w kodzie strony internetowej za pomocą edytora tekstu lub edytora umożliwiającego zachowanie formatowania kodu. Do kopiowania tagu z konta nie używaj procesora tekstu.Może to np. spowodować dodanie zbędnej spacji lub zmianę cudzysłowów w tagu, a jego prawidłowe działanie wymaga precyzyjnego formatowania.
 • Błędy związane z dostosowywaniem
  W przypadku dostosowywania tagu do własnych potrzeb pamiętaj, że:
  • w nazwach funkcji uwzględniana jest wielkość liter i należy ją sprawdzić,
  • wartości logiczne (np. true i false) nie powinny być umieszczane w cudzysłowach.
 • Nieprawidłowe ustawienia filtrów
  Nieprawidłowe ustawienia filtrów mogą wpłynąć na wyświetlane dane, a nawet spowodować odfiltrowanie wszystkich danych z raportów. W większości przypadków przyczyną jest wielokrotne zastosowanie filtra „Uwzględnij”. Więcej informacji znajdziesz w artykule Filtry Uwzględnij i Wyklucz.
 • Inne skrypty na stronie
  Jeśli na Twojej stronie działają inne skrypty, sprawdź, czy nie używasz w nich żadnych zmiennych, z których korzysta Analytics. Więcej informacji o zmiennych stosowanych w tagu Analytics znajdziesz w przeznaczonej dla programistów dokumentacji biblioteki JavaScript Universal Analytics (gtag.js).

Sprawdzanie działania tagu

Aby sprawdzić, czy tag działa, odwiedź swoją witrynę i zobacz, czy ta wizyta została odnotowana w raportach Czas rzeczywisty.

Aby sprawdzić, czy tag jest zaimplementowany prawidłowo, możesz też skorzystać z rozszerzenia Google Tag Assistant.

Pobierz rozszerzenie Tag Assistant | Więcej informacji o korzystaniu z rozszerzenia Tag Assistant

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją kodu śledzenia i brakiem danych

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem