Vanlige feil ved konfigurering av tagger

Hvis du har installert Google Analytics-taggen, og du ikke ser data i rapportene dine etter et døgn, kan dette skyldes ett eller flere av problemene nedenfor.

Innholdet i denne artikkelen:

Problemer i tilknytning til Google Tag Manager

Hvis du har merket nettstedet ditt med Google Tag Manager, kan problemene oppført nedenfor føre til at du ikke ser data i rapportene.

 • Feil filterinnstillinger
  Feil i filterinnstillingene kan ha innvirkning på dataene som vises, og slike feil kan også føre til at alle dataene dine filtreres ut av rapportene dine. De fleste slike feil oppstår ved bruk av flere Inkluder-filtre. Du kan finne ut mer om dette ved å lese gjennom artikkelen om filtre for inkludering og ekskludering.
 • Beholderen er ikke publisert
  Sjekk at du har publisert beholderen din etter at Google Analytics-taggen ble lagt til. Hvis du endrer en beholder, trer ikke disse i kraft før du har publisert beholderen. Når du legger til eller endrer tagger, må du derfor publisere beholderen for at disse handlingene skal gjenspeiles på det publiserte nettstedet.
 • Taggen utløses ikke
  Les gjennom artikkelen om feilsøking av problemer i brukerstøtten for Google Tag Manager.

Problemer med Analytics-taggen

 • Har du limt inn taggen på riktig sted?
  Lim inn taggen rett etter den innledende <head> -taggen. Du finner mer informasjon, deriblant informasjon om hvordan du finner taggen, i artikkelen Konfigurer Analytics-taggen.
 • Bruk av feil tag og/eller visning av feil konto, område eller rapporteringsvisning
  Hvis du jobber med flere nettsteder og/eller har tilgang til flere Analytics-kontoer, kan det hende at du bruker taggen for et annet område. Det er også mulig at du ser på rapporter om feil konto, område eller rapporteringsvisning. Påse at du bruker den taggen som tilhører det aktuelle området, og at du har åpnet rett konto, område og rapporteringsvisning. Du finner mer informasjon under Finn Google Analytics-ID-en din.
 • Ekstra tegn eller mellomrom
  Kopiér og lim inn taggen direkte på nettstedet ditt via et redigeringsprogram eller tekstredigeringsprogram der kodeformateringen ikke endres. Ikke kopier taggen fra kontoen din med et tekstbehandlingsprogram. Tekstbehandlingsprogrammer kan legge til et ekstra mellomrom eller endre anførselstegnene i taggen. Formateringen må være uendret for at taggen skal fungere.
 • Tilpasningsfeil
  Hvis du tilpasser taggen, bør du merke deg følgende:
  • Det skilles mellom små og store bokstaver i funksjonsnavnene.
  • Boolske verdier (f.eks. true eller false) skal ikke stå i anførselstegn.
 • Feil filterinnstillinger
  Feil i filterinnstillingene kan ha innvirkning på dataene som vises, og slike feil kan også føre til at alle dataene dine filtreres ut av rapportene dine. De fleste slike feil oppstår ved bruk av flere Inkluder-filtre. Du kan finne ut mer om dette ved å lese gjennom artikkelen om filtre for inkludering og ekskludering.
 • Andre skript på siden din
  Hvis du kjører andre skript på siden din, må du sjekke at du ikke bruker variabler som benyttes av Analytics. Du finner mer informasjon om variablene som kan brukes i Analytics-taggen, i utviklerdokumentasjonen om JavaScript-biblioteket for Universal Analytics (gtag.js).

Bekreft at taggen fungerer

Du kan kontrollere at taggen fungerer, ved å gå til nettstedet ditt og påse at besøket ditt er registrert i sanntidsrapportene.

Du kan også bruke Google Tag-assistenten til å avgjøre om taggen er riktig implementert.

Last ned Tag-assistenten | Finn ut mer om bruk av Tag-assistenten

Feilsøk konfigurasjonen av koden

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?