Vanlige feil som gjøres ved konfigurasjon av sporing

Hvis du har installert sporing, men ikke ser data i rapportene dine etter 24 timer, har du muligens ett eller flere av problemene nedenfor.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Problemer i tilknytning til Google Tag Manager

Hvis du har merket nettstedet ditt med Google Tag Manager, kan problemene oppført nedenfor medføre at du ikke ser data i rapportene.

 • Feil i filterinnstillingene
  Feil i filterinnstillingene kan ha innvirkning på dataene som vises, og slike feil kan også medføre at alle data filtreres ut av rapportene. De fleste slike feil oppstår ved bruk av flere «Inkluder»-filtre. Du kan finne ut mer om dette ved å lese gjennom artikkelen om filtre for inkludering og ekskludering.
 • Beholder som ikke er publisert
  Kontrollér at du har publisert beholderen din etter at du la til Analytics-taggen. Hvis du har endret visse aspekter ved en beholder, trer ikke disse i kraft før du publiserer beholderen. Når du har lagt til eller endret tagger, må du derfor publisere beholderen for at disse handlingene skal gjenspeiles på det publiserte nettstedet.
 • Taggen utløses ikke
  Les artikkelen Hvorfor utløses ikke tagger? i brukerstøtten for Google Tag Manager.

Problemer med Analytics-sporingskoden

 • Limte du inn sporingskoden på riktig sted?
  Lim inn sporingskoden like etter den innledende <head>-taggen. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, blant annet om hvordan du finner sporingskoden, kan du lese artikkelen Konfigurer Analytics-sporing.
 • Du bruker feil kodebit og/eller ser på feil konto, område eller rapporteringsvisning
  Hvis du sporer flere nettsteder og/eller har tilgang til flere Analytics-kontoer, kan det hende du bruker kodebiten for et annet område, eller at du ser på rapporter om feil konto eller feil område og rapporteringsvisning. Pass på at du bruker rett kodebit med tanke på det aktuelle området, og at du ser på rett konto, område og rapporteringsvisning. Les artikkelen Sånn finner du sporingskoden hvis du vil ha mer informasjon.
 • Ekstra mellomrom eller tegn
  Kopiér og lim kodebiten rett inn i nettstedet ved hjelp av et tekstredigeringsprogram eller et redigeringsprogram som bevarer kodeformateringen. Ikke bruk et tekstbehandlingsprogram når du kopierer kodebiten fra kontoen din.  Tekstbehandlingsprogrammet kan legge til et ekstra mellomrom eller endre anførselstegnene i sporingskodebiten, der formateringen må være helt nøyaktig for at kodebiten skal fungere.
 • Tilpasningsfeil
  Hvis du lager tilpasninger for sporingskoden, må du være oppmerksom på følgende:
  • det skilles mellom store og små bokstaver i funksjonsnavn
  • Boolske verdier (f.eks. true eller false) skal ikke stå i anførselstegn.
 • Feil i filterinnstillingene
  Feil i filterinnstillingene kan ha innvirkning på dataene som vises, og slike feil kan også medføre at alle data filtreres ut av rapportene. De fleste slike feil oppstår ved bruk av flere «Inkluder»-filtre. Du kan finne ut mer om dette ved å lese gjennom artikkelen om filtre for inkludering og ekskludering.
 • Andre skript på siden
  Hvis du kjører andre skripter på siden din, må du sørge for at du ikke bruker variabler som benyttes av Analytics. Hvis du vil ha mer informasjon om variablene som brukes i sporingskoden for Analytics, kan du lese gjennom utviklerdokumentasjonen om JavaScript-biblioteket for Universal Analytics (gtag.js).

Feilsøk konfigurasjonen av sporingskoden

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?