"/" och "/index.html" registreras separat

Även om www.example.com/ kan vara samma sida som www.example.com/index.html visas de som två separata objekt i rapporterna. Du kan ange att Google Analytics ska behandla objekten som samma sida genom att ange en standardsida för webbplatsen:

  1. Öppna fliken Administration högst upp på valfri Analytics-sida.
  2. Använd menyerna överst i kolumnerna för att välja aktuellt konto, egendom och vy.
  3. I kolumnen Visa klickar du på Visa inställningar .
  4. I fältet Standardsida anger du standardsidan för denna domän. Det här är den webbsida som läses in när användaren bara skriver webbplatsens domän i adressfältet. Om exempelvis www.example.com laddar webbsidan index.html skriver du in index.html i textrutan.
  5. Klicka på Använd .
Var den här artikeln till hjälp?