"/" och "/index.html" registreras separat

Även om www.example.com/ kan vara samma sida som www.example.com/index.html visas de som två separata objekt i rapporterna. Du kan ange att Analytics ska behandla objekten som samma sida genom att ange en standardsida för webbplatsen:

  1. Öppna konto, egendom och vy.
  2. Klicka på Vyinställningar i kolumnen VY.
  3. I fältet Standardsida anger du standardsidan för denna domän. Det här är den webbsida som läses in när användaren bara skriver webbplatsens domän i adressfältet. Om exempelvis www.example.com laddar webbsidan index.html skriver du in index.html i textrutan.
  4. Klicka på Använd.

Det här fungerar också på underkatalognivån. Det betyder att när har angett index.html som standardsida, behandlar Analytics även example.com/subdir/ och example.com/subdir/index.html som samma sida.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?