„/” i „/index.html” śledzone osobno

Mimo że strona www.example.com/ może być tą samą stroną co www.example.com/index.html, w raportach pojawiają się one jako dwie osobne pozycje. Usługę Analytics można tak skonfigurować, by traktowała je jako tę samą stronę. W tym celu dla witryny należy zdefiniować stronę domyślną:

  1. Wybierz kolejno konto, usługę i widok.
  2. W kolumnie WIDOK kliknij Ustawienia widoku.
  3. W polu Strona domyślna wpisz stronę domyślną dla tej domeny. Jest to strona, która wczytuje się, gdy użytkownik wpisze na pasku adresu samą domenę witryny. Jeśli np. domena www.example.com wczytuje stronę internetową index.html, w tym polu należy wpisać index.html.
  4. Kliknij Zastosuj.

Te zmiany działają również na poziomie podkatalogu. To oznacza, że po wpisaniu index.html jako strony domyślnej Analytics potraktuje także example.com/subdir/ i example.com/subdir/index.html jako tę samą stronę.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?