Seguiment per separat de "/" i "/index.html"

Encara que www.example.com/ pot ser la mateixa pàgina que www.example.com/index.html, es mostren com a dues entrades diferents als informes. Podeu configurar Analytics per tractar-les com si fossin la mateixa pàgina. Per fer-ho, definiu la Pàgina predeterminada del vostre lloc:

  1. Aneu al compte, a la propietat i a la visualització que vulgueu.
  2. A la columna MOSTRA, feu clic a Mostra la configuració.
  3. Al camp Pàgina predeterminada, introduïu la pàgina predeterminada del domini en qüestió. Es tracta de la pàgina que es carrega quan els usuaris introdueixen només el domini del lloc web a la barra d'adreces. Per exemple, si www.example.com carrega la pàgina web index.html, introduïu index.html en aquest camp.
  4. Feu clic a Aplica.

Això també funciona per als subdirectoris. És a dir, un cop hàgiu introduït index.html com a pàgina predeterminada, Analytics també tractarà example.com/subdir/ i example.com/subdir/index.html com si fossin la mateixa pàgina.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?