Raporlardaki (diğer) girişleri

Yüksek kardinaliteye sahip boyutlar için toplanmış veriler

Her bir rapor boyutuna (ör. Sayfa, Tarayıcı, Ekran Çözünürlüğü vb.) atanabilecek bir dizi değer mevcuttur. Bir boyutun alabileceği benzersiz değerlerin toplam sayısına o boyutun kardinalitesi denir. Örneğin, Mobil (veya ga:isMobile) boyutunun iki potansiyel değeri (Evet veya Hayır) vardır. Dolayısıyla bu boyutun kardinalitesi ikidir. Diğer boyutlara atanabilecek değerlerin sayısı farklı olabilir. Örneğin, Sayfa boyutu, sitenizde görünen her URL için farklı bir değer alır.

Olası değerlerinin sayısı yüksek olan boyutlara kardinalitesi yüksek boyutlar denir. Kardinalitesi yüksek boyutlar içeren raporlar, Analytics'teki sistem sınırlarından etkilenebilir. Bunun sonucunda raporda, söz konusu sınırları aşan verilerin toplandığı bir (other) girişi oluşturulur.

Bu makalede ele alınan konular:

Çözümler

Google Analytics 360 kullanıcısıysanız 3 milyona kadar benzersiz veri satırı almak için raporu Örneklenmemiş Rapor olarak dışa aktarabilirsiniz. Örneklenmemiş raporlar, ziyaret tablolarından alınan ham veriler kullanılarak oluşturulur (işlenmiş tablolardan veri alınmaz).

 

Sorgu parametresi ayarlarında tüm dinamik oturum/müşteri kimliği değişkenlerini filtreleyerek Sayfa boyutundaki olası değerlerin sayısını azaltın. Sorgu parametrelerini URL'lerden çıkararak raporlarınızdan hariç tutabilirsiniz. Sorgu parametrelerini çıkarmak için görünüm ayarlarınızı düzenleyin. Site Arama Ayarları altında, Sorgu parametresi seçeneklerini düzenleyin.

Sorgu parametrelerini ayıklamak için bu e-tabloyu kullanabilirsiniz. E-tablo, son 7 güne ait sayfa listesini sorgulamak ve tüm benzersiz sorgu parametrelerinin okunaklı bir listede dökümünü almak üzere Google E-tablolar için Analytics API eklentisini kullanır. Listenin üzerinden geçip hariç tutmak istediğiniz parametreleri işaretleyebilir ve ardından Görünüm Ayarları'nın altındaki URL Sorgu Parametrelerini Hariç Tut bölümüne doğrudan yapıştırabileceğiniz, virgülle ayrılmış bir dize oluşturabilirsiniz. Talimatlar e-tabloda yer almaktadır.

Ayrıntılı açıklama

İşlenmiş tablolar raporlamayı hızlandırır

Analytics, mülkünüzdeki her bir oturumla ilgili ham verileri depolamak için bir ziyaretler tablosu kullanır. Buna ek olarak, sık kullanılan raporlar için önceden birleştirilmiş veriler işlenmiş tablolarda (bu tablolar birleştirilmiş tablolar olarak da bilinir) depolanır. Bu işlenmiş tablolar, sıkça istenen raporların hızlı bir şekilde ve örneklenmeden yüklenmesine olanak tanır.1

Günlük olarak işlenen tablolar için veri limitleri

Günlük olarak işlenen tablolarda standart Analytics için en fazla 50.000 satır ve Google Analytics 360 için en fazla 1.000.000 satır depolanır. Bu, her bir işlenmiş tablo için birçok benzersiz boyut-değer kombinasyonunun2 günlük olarak depolandığı anlamına gelir. Belirli bir tablo için boyut-değer kombinasyonu sayısı bu sınırı aşarsa, Analytics en üstteki N değerlerini3 saklayıp kalan değer kombinasyonları için bir (other) satırı oluşturur.

Özel Tablolar kullanan 360 müşterileri için bu tablolarda daha yüksek bir günlük sınır (1 milyon) vardır. Özel Tablolar ve günlük sınırları hakkında daha fazla bilgi için Özel Tablolar Hakkında makalesini okuyun.

Birden çok gün içeren işlenmiş tablolar için veri limitleri

Analytics, tarih aralıkları uzun olan raporları daha da hızlandırmak için birden çok gün içeren (her biri 4 günlük) işlenmiş tablolar kullanır. Birden çok gün içeren tablolar, ilgili günlük işlenmiş tablolar kullanılarak oluşturulur ve bu tablolarda standart Analytics için en fazla 100 bin, 360 içinse en fazla 150 bin satır depolanır. Günlük olarak işlenen tablolarda olduğu gibi, birden çok gün içeren belirli bir tablo için benzersiz boyut-değer kombinasyonu sayısı bu limitleri aşarsa, Analytics en yüksek N değerlerini depolar ve kalan değer kombinasyonları için bir (other) satırı oluşturur.

Boyut değerleri (ör. benzersiz URL'ler veya kampanya anahtar kelimeleri) genellikle belirli günlerde tekrarlandığından, birden çok gün içeren işlenmiş tablolara yönelik limitler normalde, yalnızca çok fazla benzersiz içeriği ve/veya anahtar kelimesi olan siteleri etkiler.

Rapor sorgu sınırı

Birleştirilmiş bir (other) girişi oluşturulmasına neden olabilecek bir diğer sistem sınırı da rapor sorgu sınırıdır. Analytics, tüm tarih aralıkları için raporda en fazla 1 milyon satır döndürür. 1 milyonun üzerindeki satırlar bir (other) satırı altında toplanır.

Yüksek kardinalite boyutlarını içe aktarın

Kullanıcı, ürün veya içerik verilerinde Sorgu Zamanı verilerini içe aktarma işlevinin kullanılması, verilerinizin raporlarınızdaki (other) satırına alınmasına neden olabilir (aşağıya bakın).

Bunun raporlarım için anlamı nedir?

Yukarıdaki sınırları aşan, kardinalitesi yüksek bir boyutun olduğu raporları görüntülediğinizde, söz konusu boyutun tüm değerlerini göremezsiniz. Çünkü değerlerden bazıları bir (other) girişi altında toplanmıştır. Analytics'in verileri normal olarak izlemeye devam ettiğini, ancak bunları raporlarınızda ayrı ayrı gösteremediğini lütfen unutmayın.

(other) girişi altında toplanan değerlerin değişebileceğini göz önünde bulundurmak da önemlidir. Örneğin "/kategoriler/sapkalar" sayfasının 1 Mart'ta 3 sayfa görüntüleme ile en fazla ziyaret edilen 49.999'uncu URL'niz olduğunu, 2 Mart'ta ise 1 sayfa görüntüleme ile en fazla ziyaret edilen 50.001'inci URL'niz olduğunu varsayalım. Analytics'te bu iki günü kapsayan bir rapor istediğinizde "/kategoriler/sapkalar" URL'sinin 3 sayfa görüntülemesi olduğunu görürsünüz, çünkü 2 Mart'ta gerçekleşen sayfa görüntüleme (other) girişine dahil edilir.

1Kullanıcı sorgusuna mevcut işlenmiş tablolarla tam olarak yanıt verilemediği durumlarda Analytics, istenen bilgiyi hesaplamak için ham ziyaret verilerine geri döner. Bu durumda, sorgunun raporunuzdaki örnek kümesine en fazla 1 milyon benzersiz boyut-değer kombinasyonu dahil edilir.

2 İşlenmiş tablolardan bazıları birden fazla boyut içerir. Sınır, tabloyu tanımlayan tüm boyutlar için farklı değerlerin kombinasyonuna uygulanır.

3En yüksek değer kombinasyonları, tablonun alakalı metriğe (ör. Oturum Sayısı Sayfa Görüntüleme Sayısı, İşlem Sayısı vb.) göre sıralanmasıyla belirlenir. Daha sonra, düşük hacme sahip boyut-değer kombinasyonları (other) girişinin altında toplanır.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
69256
false