Vnosi »(other)« v poročilih

Združeni podatki za razsežnosti z veliko kardinalnostjo

Vsaki razsežnosti poročila (npr. Stran, Brskalnik, Ločljivost zaslona itd.) lahko dodelite določeno število vrednosti. Skupno število edinstvenih vrednosti za razsežnost je kardinalnost te razsežnosti. Razsežnost Mobilno (ali ga:isMobilno) ima na primer dve možni vrednosti (Da ali Ne), zato je kardinalnost te razsežnosti dva. Drugim razsežnostim se lahko dodeli poljubno število vrednosti. Razsežnost Stran ima na primer drugačno vrednost za vsak URL, prikazan na vašem spletnem mestu.

Razsežnosti z velikim številom možnih vrednosti se imenujejo razsežnosti z veliko kardinalnostjo. Na poročila, ki vsebujejo razsežnosti z veliko kardinalnostjo, lahko vplivajo omejitve sistema Google Analytics, kar lahko povzroči, da se v poročilu ustvari vnos skupnega prikaza (other), ki vsebuje podatke, ki presegajo te omejitve.

V tem članku:

Rešitve

Če ste uporabnik storitve Google Analytics 360, lahko izvozite poročilo kot nevzorčeno poročilo, da pridobite do 3 milijone edinstvenih vrstic podatkov. Nevzorčena poročila se generirajo z neobdelanimi podatki iz tabel obiskov, ne s podatki iz obdelanih tabel.

 

Zmanjšajte število možnih vrednosti razsežnosti Stran, tako da v nastavitvah poizvedbenega parametra s filtriranjem izločite morebitne spremenljivke dinamične seje/ID-ja stranke. Poizvedbene parametre lahko iz poročil izključite tako, da jih odstranite iz URL-jev. To storite tako, da uredite nastavitve pogleda. V razdelku Nastavitve iskanja po spletnem mestu uredite možnosti za Poizvedbeni parameter.

Za izluščenje poizvedbenih parametrov lahko uporabite to preglednico. Preglednica z dodatkom API storitve Google Analytics za Google Preglednice pridobi seznam strani za zadnjih 7 dni, izlušči vse edinstvene poizvedbene parametre in jih prikaže v preglednem seznamu. Seznam si lahko ogledate, označite parametre, ki jih želite izključiti, in nato generirate niz, ločen z vejicami, ki ga prilepite neposredno v možnost Izključi poizvedbene parametre URL-jev v oknu Nastavitve pogleda. Preglednica vključuje tudi navodila.

Podrobna razlaga

Obdelane tabele pospešijo poročanje

Google Analytics shranjuje neobdelane podatke o vsaki seji za vašo znamko v tabelo obiskov. Poleg tega so v obdelanih tabelah (imenovanih združene tabele) shranjeni vnaprej združeni podatki za pogosta poročila. Te obdelane tabele omogočajo hitro nalaganje pogosto zahtevanih poročil, ne da bi bilo potrebno vzorčenje.1

Podatkovne omejitve za dnevne obdelane tabele

Dnevne obdelane tabele lahko shranijo največ 50.000 vrstic za standardno storitev Google Analytics in 1.000.000 vrstic za Google Analytics 360. To pomeni, da se za vsako obdelano tabelo dnevno shranijo številne edinstvene kombinacije vrednosti-razsežnosti2. Če je za določeno tabelo na voljo več kombinacij vrednosti razsežnosti, kot znaša navedeno število, Google Analytics shrani zgornjih N vrednosti3 in za preostale kombinacije vrednosti ustvari vrstico (other).

Za stranke storitve Analytics 360, ki uporabljajo tabele po meri, je dnevna omejitev teh tabel višja, in sicer 1 milijon na dan. Za več informacij o tabelah po meri in omejitvah zanje preberite temo O tabelah po meri.

Podatkovne omejitve za večdnevne obdelane tabele

Za dodatno pospešitev poročil z daljšimi časovnimi obdobji Google Analytics uporablja večdnevne obdelane tabele, ki vsebujejo podatke štirih dni. Večdnevne tabele se ustvarijo iz ustreznih dnevnih obdelanih tabel in lahko shranijo največ 100.000 vrstic za standardno storitev Google Analytics in 150.000 vrstic za Google Analytics 360. Če za določeno večdnevno tabelo obstaja več kot toliko edinstvenih kombinacij vrednosti razsežnosti, Google Analytics tako kot pri dnevnih obdelanih tabelah shrani prvih N vrednosti in za preostale kombinacije vrednosti ustvari vrstico (other).

Ker se vrednosti razsežnosti (npr. edinstveni URL-ji ali ključne besede oglaševalske akcije) pogosto ponavljajo na dane dneve, omejitve za večdnevne obdelane tabele običajno vplivajo samo na spletna mesta z veliko edinstvene vsebine oziroma ključnih besed.

Omejitev poizvedb za poročila

Dodatna sistemska omejitev, zaradi katere se lahko ustvari združen vnos (other), je omejitev poizvedb za poročilo. Poleg tega lahko storitev Google Analytics za katero koli časovno obdobje vrne največ 1 milijon vrstic za poročilo. Vrstice, ki presegajo omejitev 1 milijona vrstic, so prikazane v vrstici (other).

Uvoz razsežnosti z veliko kardinalnostjo

Pri uvozu podatkov o času poizvedbe za uporabnika, izdelek ali podatke o vsebini se lahko zgodi, da so podatki v vaših poročilih zajeti v vrstici (other) (glejte spodaj).

Kaj to pomeni za moja poročila?

Ko si ogledate poročilo z razsežnostjo velike kardinalnosti, ki presega zgornje omejitve, ne boste videli vseh vrednosti za zadevno razsežnost, ker so nekatere vrednosti zajete v združenem vnosu (other). Upoštevajte, da Google Analytics še vedno sledi podatkom na običajen način, vendar v vaših poročilih ne more prikazati vseh podatkov kot edinstvene vnose.

Pomembno je tudi vedeti, da se vrednosti, ki so zajete v združenem vnosu (other), lahko spremenijo. Denimo na primer, da je bila 1. marca stran »/kategorije/klobuki« vaš 49.999. najbolj obiskan URL s tremi ogledi strani, 2. marca pa je bila 50.001. najbolj obiskan URL z enim ogledom strani. Če v storitvi Google Analytics zahtevate poročilo za ta dva dni, boste videli, da je URL »/kategorije/klobuki/« prikazan s tremi ogledi strani, ker bi bil ogled strani z 2. marca zajet v združenem vnosu (other).

1V primerih ko za poizvedbo uporabnika obstoječe obdelane tabele ne zadoščajo, Analytics poseže po neobdelanih podatkih o obiskih, da lahko izračuna zahtevane informacije. V takem primeru bo vaše poročilo v naboru vzorcev za poizvedbo imelo največ milijon edinstvenih kombinacij vrednosti razsežnosti.

2Nekatere obdelane tabele vsebujejo več kot eno razsežnost; omejitev velja za kombinacijo različnih vrednosti za vse razsežnosti, ki definirajo tabelo.

3Kombinacije vrednosti na vrhu se določijo z razvrščanjem tabele glede na ustrezno meritev (kot so Seje, Ogledi strani, Transakcije itd.). Nižje kombinacije vrednosti razsežnosti se nato združijo v vnos (other).

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?