Pozycje (inne) w raportach

Dane zbiorcze dla wymiarów o dużej mocy zbioru

Każdy wymiar w raportach (np. Strona, Przeglądarka, Rozdzielczość ekranu itp.) ma pewną liczbę wartości, które można do niego przypisać. Całkowita liczba unikalnych wartości dla danego wymiaru stanowi jego moc zbioru. Na przykład wymiar Urządzenie mobilne (czyli ga:isMobile) ma dwie możliwe wartości (Tak lub Nie), więc jego moc zbioru wynosi dwa. Inne wymiary mogą mieć dowolną liczbę możliwych wartości. Na przykład wymiar Strona ma inną wartość dla każdego adresu URL, który wchodzi w skład Twojej witryny.

Wymiary o dużej liczbie możliwych wartości określane są jako wymiary o dużej mocy zbioru. Ograniczenia systemowe usługi Analytics mogą wpływać na raporty zawierające wymiary o dużej mocy zbioru. W takim przypadku w raporcie znajdą się zbiorowe (inne) wpisy, zawierające dane przekraczające te ograniczenia.

Tematy w tym artykule:

Rozwiązania

Jeśli jesteś użytkownikiem Google Analytics 360, możesz wyeksportować raport jako niespróbkowany, by odzyskać maksymalnie trzy miliony unikalnych wierszy danych. Niespróbkowane raporty są generowane na podstawie nieprzetworzonych danych z tabel wizyt, a nie tabel przetworzonych danych.

 

Zmniejsz liczbę możliwych wartości w wymiarze Strona poprzez odfiltrowanie wszystkich dynamicznych zmiennych identyfikatora sesji/użytkownika w ustawieniach parametru zapytania. Możesz wyłączyć parametry zapytania z raportów, wykluczając je z adresów URL. Aby pozbyć się parametrów zapytania, zmodyfikuj ustawienia widoku danych. W sekcji Ustawienia wyszukiwania w witrynie zmień opcje parametru zapytania.

Za pomocą tego arkusza kalkulacyjnego możesz wyodrębnić parametry zapytania. Arkusz kalkulacyjny korzysta z dodatku API Analytics do Arkuszy Google, by wygenerować zapytanie o listę stron za ostatnie siedem dni i wyodrębnić wszystkie unikalne parametry zapytania w postaci czytelnej listy. Możesz przeglądać tę listę, oznaczyć parametry, jakie chcesz wykluczyć, a następnie wygenerować ciąg rozdzielany przecinkami, który możesz wkleić bezpośrednio w polu Wyklucz parametry zapytania z adresu URL w obszarze Ustawienia widoku. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w samym arkuszu kalkulacyjnym.

Szczegółowe objaśnienie

Przyspieszone raportowanie na podstawie tabel przetworzonych danych

Analytics korzysta z tabeli wizyt do przechowywania nieprzetworzonych danych o poszczególnych sesjach w Twojej usłudze. Poza tym w tabelach przetworzonych danych (nazywanych tabelami zbiorczymi) przechowywane są wstępnie zgromadzone dane przeznaczone do standardowych raportów. Dzięki tabelom przetworzonych danych standardowe raporty mogą być wyświetlane szybko i bez próbkowania1.

Limity danych dla tabel przetworzonych danych obejmujących jeden dzień

Tabele przetworzonych danych obejmujące jeden dzień zawierają maksymalnie 50 tys. wierszy w przypadku standardowej wersji Analytics oraz 1 mln wierszy w przypadku Google Analytics 360. Oznacza to maksymalną liczbę kombinacji wartości2, które mogą być przechowywane w konkretnej tabeli danych przetworzonych dla jednego dnia. Gdy w tabeli występuje więcej kombinacji wartości wymiarów, Analytics zachowuje N górnych wartości3, a dla pozostałych tworzy pozycję (inne).

Klienci korzystający z Analytics 360, którzy używają tabel niestandardowych, mają wyższy limit, wynoszący 1 mln wierszy dziennie. Więcej informacji o tabelach niestandardowych i ich limitach znajdziesz w artykule Tabele niestandardowe – informacje.

Limity danych dla tabel przetworzonych danych obejmujących wiele dni

Aby przyspieszyć jeszcze bardziej raportowanie dla dłuższych zakresów dat, Analytics wykorzystuje tabele przetworzonych danych obejmujące wiele dni, z których każda zawiera dane z czterech dni. Tabele zawierające dane z wielu dni są tworzone na podstawie odpowiednich tabel przetworzonych danych obejmujących jeden dzień i przechowują maksymalnie 100 tys. wierszy w standardowej wersji Analytics i 150 tys. wierszy w Analytics 360. Podobnie jak w tabelach przetworzonych danych obejmujących jeden dzień – jeśli kombinacji wartości wymiaru w danej tabeli jest więcej, Analytics przechowuje pierwsze N wartości i tworzy (inny) wiersz dla pozostałych kombinacji wartości.

Wartości wymiarów (np. unikalne adresy URL albo słowa kluczowe kampanii) często powtarzają się w różnych dniach, więc limity dotyczące tabel przetworzonych danych obejmujących wiele dni mają zazwyczaj wpływ tylko na witryny zawierające dużo niepowtarzalnej zawartości i/lub słów kluczowych.

Limit zapytania raportu

Limit zapytania raportu to dodatkowy limit systemowy, którego efektem może być utworzenie zbiorczej pozycji (inne). Dla dowolnego zakresu dat Analytics wyświetla w raporcie maksymalnie 1 mln wierszy. Wszystkie wiersze powyżej tej liczby są zbierane w wierszu (inne).

Import wymiarów o dużej mocy zbioru

Korzystanie z importu danych w trybie czasu zapytania dotyczących danych użytkownika, produktu lub danych o treści może spowodować, że dane zostaną przeniesione do wiersza (inne) w raportach (zobacz poniżej).

Co to oznacza dla moich raportów?

W przypadku wyświetlania raportu z wymiarem o dużej mocy zbioru, która przekracza powyższe limity, niektóre wartości tego wymiaru pozostaną niewidoczne, ponieważ znajdą się pod pozycją (inne). Pamiętaj, że Analytics nadal normalnie śledzi dane, ale nie jest w stanie wyświetlić wszystkich danych jednocześnie w Twoich raportach.

Warto też pamiętać, że wartości zebrane w pozycji (inne) mogą się zmieniać. Załóżmy, że 1 marca strona „/kategorie/kapelusze” miała trzy odsłony i była na 49 999. miejscu na liście Twoich najczęściej odwiedzanych stron, ale już 2 marca uzyskała tylko jedną odsłonę i spadła na miejsce 50 001. Kiedy w Analytics wyświetlisz raport obejmujący te dwa dni, zobaczysz URL „/kategorie/kapelusze” z trzema odsłonami, ponieważ odsłona z 2 marca znajdzie się w pozycji (inne).

1 Jeśli dotychczasowe tabele przetworzonych danych nie satysfakcjonują użytkownika, Analytics wraca do nieprzetworzonych danych wizyt i przetwarza żądane informacje. Wówczas Twój raport będzie zawierać maksymalnie 1 mln unikalnych kombinacji wartości wymiaru w zbiorze próbki dla tego zapytania↑.

2 Niektóre tabele przetworzonych danych obejmują więcej niż jeden wymiar. Limit dotyczy tylko kombinacji poszczególnych wartości dla wszystkich wymiarów określających tabelę↑.

3 Kombinacje wartości z najwyższych pozycji są określane poprzez sortowanie tabeli według odpowiednich danych (np. Sesje, Odsłony, Transakcje itd.). Kombinacje wartości wymiarów z niższych pozycji są następnie zbierane pod pozycją (inne)↑.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false