Rubriek '(overig)' in rapporten

Samengevoegde gegevens voor dimensies met een hoge kardinaliteit

Aan elke rapportdimensie (zoals Pagina, Browser, Schermresolutie, enzovoort) kan een aantal waarden worden toegewezen. Het totale aantal unieke waarden voor een dimensie noemen we de kardinaliteit van die dimensie. De dimensie Mobiel (of ga:isMobiel) heeft bijvoorbeeld twee potentiële waarden (Ja of Nee), dus de kardinaliteit voor die dimensie is twee. Er zijn ook dimensies waaraan een vrijwel onbeperkt aantal waarden kan worden toegewezen. De dimensie Pagina heeft bijvoorbeeld een verschillende waarde voor elke URL die op uw site wordt weergegeven.

Dimensies met een groot aantal potentiële waarden noemen we ook wel dimensies met een hoge kardinaliteit. Bij rapporten met dimensies met een hoge kardinaliteit kunnen de systeemlimieten van Google Analytics worden overschreden. In dat geval wordt in het rapport een rubriek (overig) gemaakt, waarin het teveel aan gegevens wordt samengevoegd.

In dit artikel:

Oplossingen

Als u een Google Analytics 360-gebruiker bent, kunt u het rapport als volledig rapport exporteren om maximaal drie miljoen unieke rijen met gegevens op te halen. Volledige rapporten worden gegenereerd op basis van onbewerkte gegevens uit de bezoekentabellen, in plaats van gegevens uit verwerkte tabellen.

 

Beperk het aantal mogelijke waarden in de dimensie Pagina door alle dynamische variabelen van het type sessie-/klant-ID uit te filteren in de Queryparameter-instellingen. U kunt queryparameters uit uw rapporten uitsluiten door ze uit URL's te verwijderen. Als u de queryparameters wilt verwijderen, moet u uw weergave-instellingen bewerken. Bewerk de opties voor Queryparameter onder Instellingen voor Site Search.

U kunt deze spreadsheet gebruiken om queryparameters op te halen. De spreadsheet maakt gebruik van de Google Analytics API-add-on voor Google Spreadsheets om de lijst van pagina's voor de afgelopen zeven dagen te doorzoeken, alle unieke queryparameters hieruit op te halen en deze in een gemakkelijk leesbare lijst te zetten. U kunt de lijst doornemen, de ongewenste parameters markeren en vervolgens een door komma's gescheiden tekenreeks maken die u onder uw Weergave-instellingen rechtstreeks in het veld van de optie URL-queryparameters uitsluiten kunt plakken. Instructies hiervoor vindt u in de spreadsheet.

Uitgebreide uitleg

Verwerkte tabellen voor snellere rapportage

Google Analytics gebruikt een bezoekentabel om onbewerkte gegevens over elke sessie met uw property op te slaan. Daarnaast worden vooraf verzamelde gegevens voor veelgebruikte rapporten opgeslagen in verwerkte tabellen (ook wel verzameltabellen genoemd). Dankzij deze verwerkte tabellen kunnen de meest opgevraagde rapporten snel en zonder steekproeven worden geladen.1

Gegevenslimieten voor dagelijkse verwerkte tabellen

In dagelijkse verwerkte tabellen worden maximaal 50.000 rijen opgeslagen voor reguliere Google Analytics-accounts en 1.000.000 rijen voor Google Analytics 360-accounts. Dit betekent dat voor elke verwerkte tabel per dag slechts een beperkt aantal unieke dimensiewaardecombinaties2 kan worden opgeslagen. Wanneer dat aantal dimensiewaardecombinaties voor een bepaalde tabel wordt overschreden, worden de belangrijkste N-waarden3 door Google Analytics opgeslagen en wordt voor de resterende waardecombinaties de rij (overig) gemaakt.

Voor 360-klanten die aangepaste tabellen gebruiken, geldt met betrekking tot deze tabellen een hogere daglimiet van één miljoen. Raadpleeg Over aangepaste tabellen voor meer informatie over aangepaste tabellen en de limieten hiervoor.

Gegevenslimieten voor meerdaagse verwerkte tabellen

Google Analytics maakt gebruik van meerdaagse verwerkte rapporten om de weergave van rapporten over een langere periode verder te versnellen. Meerdaagse verwerkte tabellen bevatten gegevens van vier dagen. In meerdaagse tabellen, die worden gemaakt op basis van de overeenkomstige dagelijkse verwerkte tabellen, kunnen maximaal 100.000 rijen worden opgeslagen voor reguliere Google Analytics-accounts en 150.000 rijen voor 360-accounts. Wanneer dat aantal unieke dimensiewaardecombinaties voor een meerdaagse tabel wordt overschreden, wordt voor de resterende waardecombinaties de rij (overig) gemaakt, net als bij dagelijkse verwerkte tabellen.

Omdat dimensiewaarden (zoals unieke URL's of campagnezoekwoorden) gedurende bepaalde dagen vaak worden herhaald, zijn de limieten voor meerdaagse verwerkte tabellen gewoonlijk alleen van invloed op sites met veel unieke content en/of zoekwoorden.

Limiet voor rapportquery's

Een extra systeemlimiet die kan resulteren in de verzamelrubriek (overig), is de limiet voor rapportquery's. Voor een bepaalde periode retourneert Analytics maximaal één miljoen rijen voor het rapport. Alle rijen boven één miljoen worden samengevoegd in de rij (overig).

Gegevens met hoge kardinaliteit importeren

Door gebruikers-, product- of contentgegevens in de modus 'op het moment van de query' te importeren, worden uw gegevens mogelijk in de rij (overig) in uw rapporten samengevoegd (zie hieronder).

Wat betekent dit voor mijn rapporten?

Wanneer u een rapport met een dimensie met een hoge kardinaliteit bekijkt waarin de bovenstaande limieten worden overschreden, ziet u niet alle waarden voor die dimensie, omdat een aantal waarden is samengevoegd in een rubriek met de aanduiding (overig). Google Analytics houdt nog steeds alle gegevens bij, maar kan eenvoudigweg niet alle gegevens afzonderlijk in uw rapporten weergeven.

Een ander belangrijk punt is dat de waarden die zijn samengevoegd in de rubriek (overig), kunnen veranderen. Stel dat de pagina '/categorieën/hoeden' op 1 maart met drie paginaweergaven op nummer 49.999 stond in uw lijst van meest bezochte URL's, maar op 2 maart op nummer 50.001 met één paginaweergave. Als u in Google Analytics een rapport opvraagt voor een periode waar deze twee dagen in vallen, ziet u voor de URL '/categorieën/hoeden' drie paginaweergaven, omdat de paginaweergave op 2 maart is samengevoegd onder (overig).

1In gevallen waarin niet aan de query van de gebruiker kan worden voldaan met de bestaande verwerkte tabellen, gaat Google Analytics terug naar de onbewerkte gegevens over bezoeken om de opgevraagde informatie te berekenen. In dat geval bestaat uw rapport uit een voorbeeldset van maximaal één miljoen unieke dimensiewaardecombinaties voor de betreffende query.

2Sommige verwerkte tabellen bevatten meer dan één dimensie. De limiet is van toepassing op de combinatie van afzonderlijke waarden voor alle dimensies waaruit de tabel bestaat.

3De hoogste waardecombinaties worden verkregen door de tabel te sorteren op de desbetreffende waarde (bijvoorbeeld Sessies, Paginaweergaven, Transacties, enzovoort). Dimensiewaardecombinaties met een kleiner volume worden vervolgens samengevoegd in de rubriek '(overig)'.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false