רשומות (אחר) בדוחות

נתונים מסוכמים למאפיינים בעלי עוצמה גבוהה

לכל מאפיין של דוח (למשל, דף, דפדפן, רזולוציית מסך וכו') יש מספר ערכים שניתן להקצות לו. המספר הכולל של ערכים ייחודיים לכל מאפיין ידוע בתור העוצמה שלו. למשל, למאפיין נייד (או ga:isMobile) יש שני ערכים אפשריים (כן או לא), ולכן העוצמה של מאפיין זה היא שתיים. למאפיינים אחרים ניתן להקצות מספרים שונים של ערכים. לדוגמה, למאפיין דף יש ערך שונה לכל כתובת אתר שמופיעה באתר שלך.

מאפיינים בעלי מספר גדול של ערכים אפשריים ידועים בתור מאפיינים בעלי עוצמה גבוהה. מגבלות המערכת של Google Analytics עשויות להשפיע על דוחות שמכילים מאפיינים בעלי עוצמה גבוהה. כתוצאה מכך, תיווצר בדוח רשומה (אחר) של סיכום שתכיל את הנתונים החורגים ממגבלות אלה.

במאמר זה:

פתרונות

אם אתם משתמשים ב-Google Analytics 360, ניתן לייצא את הדוח כדוח ללא דגימה כדי לאחזר עד 3 מיליון שורות ייחודיות של נתונים. דוחות ללא דגימה נוצרים באמצעות נתונים גולמיים מטבלאות ביקורים, ולא באמצעות נתונים מטבלאות שעברו עיבוד.

 

הפחת את מספר הערכים האפשריים במאפיין דף על ידי סינון כל המשתנים הדינמיים של פעילות באתר/זיהוי לקוח בהגדרות של פרמטר שאילתה. כדי לבצע אי-הכללה של פרמטרים של שאילתה בדוחות, הסר מהם את כתובות האתרים. כדי להסיר את הפרמטרים של השאילתה, ערוך את הגדרות התצוגה המפורטת. בקטע הגדרות חיפוש באתר, ערוך את האפשרויות של פרמטר שאילתה.

תוכל להשתמש בגיליון האלקטרוני הזה כדי לחלץ פרמטרים של שאילתה. בגיליון האלקטרוני נעשה שימוש בתוסף Analytics API ל-Google Sheets כדי לבצע שאילתה ברשימת הדפים לגבי שבעת הימים האחרונים ולהציג את כל הפרמטרים הייחודיים של השאילתה כרשימה נוחה לקריאה. תוכל לעבור על הרשימה, לסמן את הפרמטרים שאינך רוצה לכלול, ולאחר מכן ליצור מחרוזת מופרדת באמצעות פסיקים שאותה תדביק ישירות באפשרות בצע אי הכללה של פרמטרים של שאילתה לכתובות אתר בקטע הגדרות תצוגה מפורטת. ההוראות נכללות בגיליון האלקטרוני.

הסבר מפורט

טבלאות מעובדות מאיצות את הדיווח

ב-Google Analytics נעשה שימוש בטבלת ביקורים כדי לשמור נתונים גולמיים על כל ביקור בנכס שלך. בנוסף, נתונים שנצברים מראש לדוחות נפוצים נשמרים בטבלאות מעובדות (נקראות לפעמים טבלאות מסכמות). הטבלאות המעובדות מאפשרות טעינה מהירה של דוחות פופולריים, ללא דגימה.1

מגבלות נתונים לטבלאות שמעובדות מדי יום

בטבלאות שמעובדות מדי יום נשמרות עד 50,000 שורות בגרסת Analytics הרגילה ועד 1,000,000 שורות ב-Google Analytics 360. המשמעות היא שלכל טבלה מעובדת נשמרים בכל יום שילובים ייחודיים רבים של ערך ומאפיין2. כשמספר השילובים של ערכים ומאפיינים בטבלה נתונה גדול יותר מהמספרים שצוינו, מערכת Analytics שומרת את N הערכים המובילים3 ויוצרת שורה שנקראת (אחר) לשאר שילובי הערכים.

ללקוחות 360 שמשתמשים בטבלאות מותאמות אישית קיימת מגבלה יומית גבוהה יותר של מיליון שורות ביום בטבלאות אלו. כדי לקבל מידע נוסף על טבלאות מותאמות אישית והמגבלות שלהן, אפשר לעיין במאמר מידע על טבלאות מותאמות אישית.

מגבלות נתונים לטבלאות שמעובדות כל כמה ימים (מרובות-ימים)

כדי להאיץ עוד יותר הפקת דוחות בעלי טווח תאריכים ארוך יותר, Google Analytics משתמש בטבלאות מעובדות מרובות-ימים, שיכולות להכיל נתונים לארבעה ימים. טבלאות מרובות-ימים נוצרות מהטבלאות המתאימות המעובדות מדי יום, והן יכולות לכלול עד 100,000 שורות ב-Google Analytics הרגיל ועד 150,000 שורות ב-360. כמו בטבלאות המעובדות מדי יום, כאשר מספר השילובים הייחודיים של ערכי מאפיינים גבוה יותר לטבלה מרובת-ימים נתונה, Google Analytics שומר את N הערכים המובילים ויוצר רשומה (אחר) לשאר שילובי הערכים.

ערכי מאפיינים (למשל, כתובות אתרים ייחודיות או מילות מפתח ייחודיות של קמפיין) לעתים קרובות חוזרים על עצמם בימים נתונים, ולכן המגבלות החלות על טבלאות מרובות-ימים משפיעות בדרך כלל רק על אתרים שמכילים כמות גדולה של תוכן ייחודי ו/או מילות מפתח ייחודיות.

מגבלת שאילתות לדוחות

מגבלת מערכת נוספת שעשויה להביא ליצירת רשומת (אחר) נצברת היא מגבלת השאילתות לדוח. לכל טווח תאריכים, מערכת Analytics מחזירה עד מיליון שורות בדוח. אם יש יותר ממיליון שורות, היתרה מסוכמת בשורה בשם (אחר).

יבוא מאפיינים בעלי עוצמה גבוהה

שימוש ביבוא נתוני זמן שאילתה על נתוני משתמשים, מוצרים או תוכן עשוי לגרום לכך שהנתונים שלכם יסוכמו בשורה (אחר) בדוחות (כמתואר למטה).

כיצד המגבלה משפיעה על הדוחות שלי?

כשאתה מציג דוח עם מאפיין בעל עוצמה גבוהה שחורג מהמגבלות שצוינו למעלה, לא תראה את כל הערכים של אותו מאפיין מפני שחלק מהערכים מסוכמים ברשומה (אחר). שים לב, Google Analytics ממשיך לעקוב אחר הנתונים כרגיל, אך פשוט אין לו אפשרות להציג את כל הנתונים באופן ייחודי בדוחות שלך.

חשוב לציין שהערכים המסוכמים ברשומה (אחר) עשויים להשתנות. לדוגמה, נניח שב-1 במרץ היו לדף "‎/categories/hats" ‏שלוש הצגות דף, והוא היה במקום ה-49,999 ברשימת כתובות האתר שזוכות לביקורים הרבים ביותר, אבל ב-2 במרץ הוא ירד למקום ה-50,001 עם הצגת דף אחת. אם תבקש ב-Google Analytics דוח שמכסה את שני הימים האלו, תראה שכתובת האתר "/categories/hats" מופיעה עם שלוש צפיות בדף כי הצפיות בדף ב-2 במרץ סוכמו ברשומה (אחר).

1במקרים שבהם לא ניתן לתת מענה לשאילתת המשתמש בעזרת הטבלאות המעובדות שקיימות באותו רגע, מערכת Analytics חוזרת לנתוני הביקורים הגולמיים כדי לחשב את המידע המבוקש. במצב זה, הדוח שלך יכלול עד מיליון שילובים ייחודיים של ערכי מאפיינים בקבוצת הדגימה עבור השאילתה.

2חלק מהטבלאות המעובדות מכילות יותר ממאפיין אחד. המגבלה חלה על שילוב ערכים נפרדים לכל המאפיינים שמגדירים את הטבלה.

3שילובי הערכים העליונים נקבעים באמצעות מיון הטבלה לפי הערך הרלוונטי (למשל: פעילויות באתר צפיות בדף, עסקאות וכדומה). שילובים של ערכי מאפיינים בעלי נפח קטן יותר נצברים ברשומת (אחר).

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?