Položky (ostatní) v přehledech

Souhrnné zobrazení údajů u dimenzí s velkou mohutností

Ke každé dimenzi přehledu (např. Stránka, Prohlížeč, Rozlišení obrazovky atd.) může být přiděleno několik hodnot. Celkový počet jedinečných hodnot k dimenzi se označuje jako mohutnost. Například dimenze Mobilní zařízení (neboli dimenze ga:isMobile) má dvě možné hodnoty (Ano nebo Ne), takže mohutnost této dimenze je dvě. Jiné dimenze mohou mít libovolný počet přidělených hodnot. Například dimenze Stránka má jinou hodnotu pro každou adresu URL, která se objeví na vašem webu.

Dimenze s velkým počtem možných hodnot označujeme jako dimenze s velkou mohutností. Na přehledy obsahující dimenze s velkou mohutností mohou být uplatněny limity systému Analytics. V důsledku toho se pak v přehledu vytvoří souhrnná položka (ostatní), která bude obsahovat data nad rámec těchto limitů.

Obsah tohoto článku:

Řešení

Pokud patříte mezi uživatele služby Google Analytics 360, můžete přehled exportovat jako nevzorkovaný přehled a získat tak až tři miliony jedinečných řádků s údaji. Nevzorkované přehledy se negenerují ze zpracovaných tabulek, ale z nezpracovaných dat v tabulkách návštěv.

 

Počet možných hodnot dimenze Stránka můžete snížit odfiltrováním případných dynamických proměnných čísla relace nebo zákazníka pomocí nastavení Parametr v URL. Parametry v URL můžete z přehledů vyloučit tak, že je z adres URL odeberete. K tomu je potřeba upravit nastavení výběru dat. V části Nastavení vyhledávání na webu upravte možnosti Parametr v URL.

K extrakci parametrů v URL můžete použít tuto tabulku. Tabulka se pomocí doplňku rozhraní API nástroje Analytics pro Tabulky Google dotáže na seznam stránek v posledních sedmi dnech a extrahuje všechny jedinečné parametry v URL do přehledného seznamu. Seznam můžete projít, označit v něm parametry, které chcete vyloučit, a pak vygenerovat textový řetězec oddělený čárkami, který vložíte přímo do pole Vyloučit parametry v URLNastavení výběru dat. Pokyny jsou uvedeny v tabulce.

Podrobné vysvětlení

Zpracované tabulky urychlují vytváření přehledů

Služba Analytics ukládá nezpracovaná data o jednotlivých návštěvách ve vaší službě pomocí tabulky návštěv. Kromě toho se ve zpracovaných tabulkách (též označovaných jako souhrnné tabulky) ukládají předem zpracovaná souhrnná data pro běžné přehledy. Tyto zpracované tabulky umožňují rychlé načítání často požadovaných přehledů bez vzorkování.1

Datové limity pro tabulky zpracovávané denně

Tabulky zpracovávané denně uchovávají maximálně 50 000 řádků pro standardní verzi služby Analytics a 1 000 000 řádků pro verzi Google Analytics 360. To znamená, že pro každou zpracovanou tabulku se denně uloží mnoho jedinečných kombinací hodnot dimenze2. Pokud je pro danou tabulku více kombinací hodnota-dimenze, uloží se v Google Analytics jen prvních N hodnot3 a pro zbývající kombinace hodnot se vytvoří řádek (ostatní).

Jste-li klientem služby ve verzi 360 a používáte vlastní tabulky, platí pro vás vyšší denní limit, a to milion řádků. Další informace o vlastních tabulkách a jejich limitech najdete v článku Vlastní tabulky.

Datové limity pro vícedenní zpracovávané tabulky

Aby bylo vytváření přehledů za delší období ještě rychlejší, používá služba Analytics vícedenní zpracované tabulky, z nichž každá obsahuje data za 4 dny. Vícedenní tabulky jsou vytvářeny z odpovídajících tabulek zpracovávaných denně a uchovávají maximálně 100 000 řádků pro standardní verzi služby Analytics a 150 000 řádků pro verzi 360. Stejně jako u tabulek zpracovávaných denně platí, že pokud pro danou vícedenní tabulku existuje větší počet kombinací hodnot dimenzí, služba Analytics uloží prvních N a pro zbývající kombinace hodnot vytvoří řádek (ostatní).

Protože hodnoty dimenze (například jedinečné adresy URL nebo klíčová slova kampaně) se během daných dnů často opakují, limity vícedenních zpracovaných tabulek se projevují obvykle jen u webů s velkým množstvím jedinečného obsahu a klíčových slov.

Limit dotazu pro vytvoření přehledu

Dalším limitem systému, který může způsobit vytvoření souhrnné položky (ostatní), je limit dotazu pro vytvoření přehledu. Google Analytics najde pro přehled za libovolně dlouhé období maximálně milión řádků. Řádky přesahující jeden milión budou shrnuty do řádku (ostatní).

Import dimenzí o velké mohutnosti

Při importu dat v režimu času dotazu týkajících se uživatelů, produktů nebo obsahu se mohou údaje v přehledech sloučit do řádku (ostatní), jak je uvedeno níže.

Jak se to projeví v přehledech?

Když zobrazíte přehled s dimenzí o velké mohutnosti, která překračuje výše uvedené limity, neuvidíte všechny hodnoty dané dimenze, protože některé hodnoty budou zobrazené souhrnně pod položkou (ostatní). Údaje jsou v Google Analytics i nadále normálně sledovány, jen je nelze v přehledech zobrazit všechny najednou.

Je také důležité poznamenat, že hodnoty shrnuté do položky (ostatní) se mohou měnit. Řekněme například, že 1. března byla stránka „/kategorie/klobouky‟ vaší 49 999. nejnavštěvovanější adresou URL se třemi zobrazeními stránky, ale 2. března byla 50 001. nejnavštěvovanější adresou URL s jedním zobrazením stránky. Pokud ve službě Analytics požádáte o přehled za tyto dva dny, uvidíte u adresy URL „/kategorie/klobouky“ 3 zobrazení stránky, protože zobrazení z 2. března budou shrnuta do položky (ostatní).

1Pokud nelze dotaz uživatele zodpovědět na základě stávajících zpracovaných tabulek, vrátí se Analytics k nezpracovaným údajům o návštěvách a vypočítá požadované informace z nich. V takové situaci bude mít váš přehled ve vzorové množině daného dotazu maximálně jeden milión kombinací jedinečných hodnot dimenze.

2Některé zpracované tabulky zahrnují více dimenzí. Limit se týká kombinace různých hodnot pro všechny dimenze, které tabulku definují.

3První kombinace hodnot budou určeny seřazením tabulky podle příslušné metriky (např. Návštěvy, Zobrazení stránek, Transakce atd.). Kombinace hodnot dimenze s menším výskytem pak budou shrnuty pod položkou (ostatní).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false