Записи „(other)“ в отчетите

Съвкупни данни за величини с висока кардиналност

Всяка величина в отчетите (напр. Страница, Браузър, Разделителна способност на екрана и др.) има множество стойности, които могат да й бъдат присвоени. Общият брой отделни стойности е известен като нейната кардиналност. Например величината Мобилни устройства (или ga:isMobile) има две потенциални стойности (Да или Не), така че кардиналността й е две. На други величини може да бъде присвоен произволен брой стойности. Величината Страница например има различна стойност за всеки URL адрес, който се показва на сайта Ви.

Величините с голям брой възможни стойности са известни като величини с висока кардиналност. Отчетите с такива величини може да бъдат засегнати от системните ограничения на Google Анализ, което да доведе до създаването на запис с натрупани данни (other) в отчета, съдържащ всичко, надхвърлящо тези ограничения.

В тази статия:

Решения

Ако ползвате Google Анализ 360, можете да експортирате отчета като отчет с пълните данни, за да извлечете до 3 милиона отделни реда с данни. Този тип отчети се генерират чрез необработени данни от таблиците за посещенията, а не чрез данни от обработените таблици.

 

Намалете броя на възможните стойности за величината Страница, като филтрирате всички динамични променливи за сесиите/идентификационните номера на клиенти в настройките Параметър на заявката. Можете да изключите параметри на заявката от отчетите си, като ги премахнете от URL адресите. За да го направите, редактирайте настройките на изгледа си на собственост. В Настройки за търсене в сайта редактирайте опциите за Параметър на заявката.

Можете да използвате тази електронна таблица, за да извлечете параметри на заявката. Тя използва добавката на приложния програмен интерфейс (API) на Google Анализ за Google Таблици, за да подаде заявка за списъка със страниците за последните 7 дни и да извлече всички уникални параметри на заявките в лесен за разбиране списък. Можете да прегледате списъка, да означите параметрите, които искате да изключите, и след това да генерирате разделен със запетаи низ, който да поставите директно в опцията Изключване на параметри на заявката от URL адреса под Настройки на изгледа на собственост. Инструкциите са включени в електронната таблица.

Задълбочено обяснение

Обработените таблици ускоряват отчитането

Google Анализ използва таблица на посещенията, за да съхранява необработени данни за всяка сесия в собствеността Ви. Освен това предварително обобщени данни за често използваните отчети се съхраняват в обработени таблици (понякога наричани обобщени таблици). Те позволяват често заявяваните отчети да бъдат зареждани бързо и без създаване на извадки.1

Ограничения за данните за ежедневно обработвани таблици

Ежедневно обработваните таблици съхраняват максимум 50 000 реда за стандартната версия на Google Анализ и 1 000 000 реда за Google Анализ 360. Това означава, че за всяка обработена таблица на ден се съхраняват много отделни комбинации2 от стойности на величини. Когато комбинациите надвишават този брой за дадена таблица, Google Анализ съхранява водещите N стойности3 и създава запис (other) за останалите.

За клиентите на Google Анализ 360, които използват персонализирани таблици, дневното ограничение за тези таблици е по-голямо и е 1 млн. на ден. За повече информация относно персонализираните таблици и техните ограничения прочетете Всичко за персонализираните таблици.

Ограничения за данните за обработени таблици за няколко дни

За да ускори допълнително отчетите с по-дълги периоди от време, Google Анализ използва обработени таблици за няколко дни, като всяка от тях съдържа данните за четири дни. Таблиците за няколко дни се създават от съответстващите ежедневно обработвани таблици и съхраняват максимум 100 000 реда за стандартния Google Анализ и 150 000 за 360. Както и при ежедневно обработваните таблици, когато отделните комбинации от стойности на величини надвишават този брой за дадена неколкодневна таблица, Google Анализ съхранява водещите N стойности и създава ред (other) за останалите.

Тъй като стойностите на величините (напр. отделните URL адреси или ключовите думи в кампании) често се повтарят в дадени дни, ограниченията за обработените таблици за няколко дни обикновено засягат само сайтове с много уникално съдържание и/или ключови думи.

Ограничение на заявките в отчета

Допълнително ограничение на системата, което може да доведе до създаване на обобщен запис (other), е ограничението на заявките в отчета. За всеки период от време Google Анализ връща максимално 1 млн. реда за отчета. Редовете, надхвърлящи този брой, се натрупват в ред (other).

Импортиране на величини с висока степен на кардиналност

Използването на импортиране по време на заявка за данни за потребители, продукти или съдържание може да доведе до натрупване на данните в ред (other) в отчетите (вижте по-долу).

Какво означава това за отчетите ми?

Когато разглеждате отчет с величина с висока кардиналност, която надвишава горните ограничения, няма да видите всички стойности за тази величина, защото някои от тях се натрупват в запис (other). Моля, имайте предвид, че Google Анализ продължава да проследява данните нормално, но не може да показва всички данни поотделно в отчетите Ви.

Също така е важно да се отбележи, че стойностите, които се натрупват в запис (other), може да се променят. Да приемем например, че на 1 март страницата „/kategorii/shapki“ е била Вашият 49 999-и най-посещаван URL адрес с три показвания на страница, но на 2 март е бил 50 001-и с едно показване на страница. Ако заявите отчет в Google Анализ, който да обхваща тези два дни, ще видите, че URL адресът „/kategorii/shapki“ ще има три показвания на страница, защото показването на страница на 2 март ще е натрупано в запис (other).

1В случаите, когато потребителската заявка не може да бъде удовлетворена от съществуващите обработени таблици, Google Анализ се връща към необработените данни за посещенията, за да сравни заявената информация. При това положение отчетът Ви ще съдържа най-много 1 млн. отделни комбинации от стойности на величини, включени в извадката за тази заявка.

2Някои от обработените таблици съдържат повече от една величина; ограничението се прилага за комбинацията от отделни стойности за всички величини, които дефинират таблицата.

3Водещите комбинации от стойности се определят чрез сортиране на таблицата по съответния показател (напр. Сесии, Показвания на страници, Транзакции и др.). Комбинациите от стойности на величини с по-нисък обем след това се обобщават в записа (други).

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false