Pivot Tabloları Kullanma

Analytics'te, verilerinizi ikinci bir boyutta özetleyerek, belirli raporlar için tablodaki bilgileri yeniden düzenleyebilirsiniz. Bu çok boyutlu görünüm, veri gruplarını birbirleriyle karşılaştırabilmenizi ve aksi takdirde göremeyebileceğiniz eğilimleri saptayabilmenizi sağlar. Pivot oluşturma, ikiden fazla boyut kullanabiliyorsanız işe yarar, aksi halde pivotunu oluşturacağınız bir şey yoktur.

Örneğin, her bir açılış sayfasının hemen çıkma oranını ve sayfa görüntüleme sayısını öğrenmek ve bu verileri her bir kampanyada karşılaştırmak istiyorsunuz. Bu koşullara yönelik bir pivot tabloyu bir Açılış Sayfaları raporunda nasıl ayarlayabileceğiniz aşağıda açıklanmaktadır.

  1. Tablonun en son sütununun üst kısmındaki Görünüm menüsünden Pivot'u seçin.
    Tablonun yukarısında üç yeni seçim menüsü görünür.

  2. Özetle menüsünden Trafik Kaynakları > Kampanya'yı seçin.

  3. Tablodaki her anahtar kelimenin yanında bu metriklerin görünmesi için, iki Pivot metrikler menüsünden Site Kullanımı > Hemen Çıkma Oranı ve Site Kullanımı > Sayfa/Ziyaret'i seçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?