Χρήση συγκεντρωτικών πινάκων

Στο Analytics, μπορείτε να ταξινομήσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στον πίνακα για ορισμένες αναφορές περιστρέφοντας τα δεδομένα σας σύμφωνα με μια δεύτερη ιδιότητα. Με αυτή την προβολή πολλαπλών ιδιοτήτων έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε ομάδες δεδομένων μεταξύ τους και να εντοπίσετε τάσεις που μπορεί να μην είχατε παρατηρήσει αλλιώς. Η περιστροφή λειτουργεί, μόνο αν υπάρχουν περισσότερες από δύο διαθέσιμες ιδιότητες, διαφορετικά δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο για περιστροφή.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μάθετε το ποσοστό εγκατάλειψης και τον αριθμό των προβολών σελίδων για κάθε σελίδα προορισμού και, στη συνέχεια, συγκρίνετε τα δεδομένα για κάθε καμπάνια. Εδώ μπορείτε να δείτε πώς να ρυθμίσετε έναν συγκεντρωτικό πίνακα για τις συγκεκριμένες συνθήκες μέσα στην αναφορά "Σελίδες προορισμού".

  1. Από το μενού Προβολή που βρίσκεται πάνω από την τελευταία στήλη του πίνακα, επιλέξτε Συγκεντρωτικά.
    Πάνω από τον πίνακα εμφανίζονται τρία νέα μενού επιλογών.

  2. Από το μενού Συγκεντρωτικά ανά επιλέξτε Πηγές επισκεψιμότητας > Καμπάνια.

  3. Από τα δύο μενού Συγκεντρωτικές μετρήσεις επιλέξτε Χρήση ιστότοπου > Ποσοστό εγκατάλειψης και Χρήση ιστότοπου > Σελίδες/Επίσκεψη, προκειμένου αυτές οι μετρήσεις να εμφανίζονται δίπλα σε κάθε λέξη-κλειδί στον πίνακα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας