Feil: «Opprett en ny konto»

Hvis du allerede har en Analytics-konto, kan du, under følgende omstendigheter, allikevel bli bedt om å opprette en ny:

  • Hvis du har slettet Google-kontoen din eller endret e-postadressen tilknyttet den, mister du tilgang til Analytics-kontoen din. Vær oppmerksom på at dersom du sletter en konto, blir alle Google-tjenestene som er knyttet til denne kontoen, også slettet. Du kan gjenopprette kontotilgangen ved å opprette en ny Google-konto med den samme e-postadressen, og så kontakte oss via e-postadressen du bruker ved pålogging. Hvis Google-kontoen din var tilknyttet en Gmail-konto, kan du ikke gjenopprette den gamle Gmail-kontoen din. Hvis dette er tilfellet, må du informere oss om påloggingsinformasjonen du bruker.

  • Du bruker feil påloggingsinformasjon når du skal logge på kontoen din. Påse at du bruker riktig brukernavn når du skal logge på kontoen. Hvis du har konfigurert en Google-konto med en e-postadresse som ikke tilhører Gmail-domenet, blir kontoens brukernavn den fullstendige e-postadressen du brukte da du opprettet kontoen (f.eks. mittnavn@example.com). Kontrollér at du skriver inn hele adressen, innbefattet informasjonen etter @-tegnet.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?