Fout: 'Maak een nieuw account'

Als u een bestaand Analytics-account heeft, kunt u onder de volgende omstandigheden worden gevraagd een nieuw account te maken:

  • Als u uw Google-account heeft verwijderd of het e-mailadres van uw Google-account heeft gewijzigd, heeft u geen toegang meer tot uw Analytics-account. Houd er rekening mee dat wanneer u een account verwijdert, ook alle aan dat account gekoppelde Google-services worden verwijderd. Als u de toegang tot uw account wilt herstellen, maakt u een nieuw Google-account met hetzelfde e-mailadres en neemt u contact met ons op met het e-mailadres voor inloggen. Als uw Google-account was gekoppeld aan een Gmail-account, kunt u uw oude Gmail-account niet opnieuw maken. In dit geval neemt u contact met ons op met uw inloggegevens.

  • U gebruikt een onjuiste gebruikersnaam om toegang te krijgen tot uw account. Zorg ervoor dat u de juiste gebruikersnaam gebruikt om toegang te krijgen tot uw account. Als u een Google-account heeft ingesteld voor een adres dat niet van Gmail is, is de gebruikersnaam van uw account het volledige e-mailadres dat u heeft gebruikt om uw account te maken (bijvoorbeeld mijnnaam@example.com). Zorg ervoor dat u het hele adres opgeeft, inclusief het gedeelte na het '@'-teken.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?