Nie mogę utworzyć dodatkowego konta

Jeżeli konto Analytics zostało dopiero utworzone, przed utworzeniem kolejnego należy odczekać co najmniej 30 minut. Tyle czasu potrzebuje system na utworzenie i konfigurację konta.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?