Radera en vy

Viktigt! Vyn raderas permanent 35 dagar efter att den flyttas till papperskorgen. Vyn försvinner för alltid, och du kan inte återställa tidigare data eller återskapa rapporterna. Detta inbegriper alla inställningar och konfigurationer, som mål och användarbehörigheter, men inte data som du har sparat på egendoms- eller kontonivå.

Du måste ha redigeringsbehörighet om du vill kunna flytta vyer till papperskorgen. Så här flyttar du en vy till papperskorgen:

  1. Logga in på Google Analytics..
  2. Klicka på Administratör och gå till den vy som du vill radera.
  3. Klicka på Vyinställningar i kolumnen VY.
  4. Klicka på Flytta vy till papperskorgen.
  5. Klicka på Flytta vy till papperskorgen i bekräftelsemeddelandet.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?