Ta bort en vy

Du måste ha redigeringsbehörighet för att kunna använda den här funktionen.

En rapportvy är den nivå i ett Google Analytics-konto där du kommer åt rapporter och analysverktyg. Läs mer om vyer.

Så här tar du bort en vy

  1. Logga in på ditt Google Analytics-konto. Klicka på Administration på menyraden högst upp på sidan.
  2. I kolumnerna KONTO och EGENDOM använder du rullgardinsmenyerna när du ska välja ett konto och en egendom.
  3. I kolumnen VY använder du rullgardinsmenyn när du ska välja den vy du vill ta bort.
  4. Klicka på Vyinställningar.
  5. Klicka på Ta bort vy längst ned på sidan.
    Klicka på bilden om du vill utöka den och se var detta alternativ finns i ditt konto.From the View Settings in the Admin section, click "Delete view."
  6. Klicka på Ta bort vy i bekräftelsemeddelandet.
När du tar bort en vy tas även alla uppgifter kopplade till vyn bort och kan sedan inte återställas. Det omfattar alla inställningar och konfigureringar som mål och användarbehörigheter, men omfattar inte uppgifter som sparats på egendoms- eller kontonivå.