Usuwanie widoku danych

Ważne: Widok danych zostanie trwale usunięty po 35 dniach od przeniesienia go do kosza. Po usunięciu widoku przepada on bezpowrotnie i nie ma możliwości odzyskania żadnych historycznych danych ani przywrócenia raportów. Obejmuje to wszelkie ustawienia i konfigurację, np. cele i uprawnienia użytkowników, ale nie dotyczy danych zapisanych na poziomie usługi lub konta.

Do przeniesienia widoku do kosza potrzebne są uprawnienia do edycji. Aby przenieść widok do kosza:

  1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
  2. Kliknij Administracja i przejdź do widoku, który chcesz usunąć.
  3. W kolumnie WIDOK kliknij Ustawienia widoku.
  4. Kliknij Przenieś widok do kosza.
  5. W oknie potwierdzenia ponownie kliknij Przenieś widok do kosza.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?