Tento článok sa týka vlastníctiev v službe Universal Analytics, ktoré 1. júla 2023 (1. októbra 2023 v prípade vlastníctiev v službe Analytics 360) prestanú spracúvať údaje. Ak ste tak ešte neurobili, začnite používať vlastníctvo v službe Google Analytics 4.

Hierarchia organizácií, účtov, používateľov, vlastníctiev a zobrazení

Obsah tohto článku:

Organizácie

Služby a používatelia sa spoločne združujú do organizácií. Organizácia predstavuje firmu a umožňuje vám mať prístup k účtom služieb (napr. Analytics, Správca značiek a Optimalizácia) vašej firmy, spravovať používateľov služieb, povolenia a integrácie medzi službami. K organizáciám máte prístup na marketingplatform.google.com/home.

Organizácie sú nepovinné, no vzhľadom na výhody, ktoré prinášajú, sa odporúčajú.

Ďalšie informácie o organizáciách

Účty

Účet je vaším prístupovým bodom k službe Analytics. Do organizácie môže patriť jeden účet Analytics, no tiež viaceré účty Analytics.

Na prístup do služby Analytics a na identifikáciu vlastníctiev, ktoré chcete sledovať, potrebujete aspoň jeden účet. O spravovaní vzájomného vzťahu medzi účtami a vlastníctvami rozhodujete vy. Môžete použiť vzťah „jedna k jednej“ (jeden účet/jedno vlastníctvo) alebo vzťah „jedna k viacerým“ (jeden účet/viaceré vlastníctva). Môžete mať viacero účtov Analytics. Ak ešte nemáte účet, zaregistrujte sa na stránke marketingplatform.google.com.

Vlastníctva

Vlastníctvo je web, mobilná aplikácia alebo zariadenie (napr. kiosk alebo zariadenie na mieste predaja). Účet môže obsahovať jedno alebo viac vlastníctiev.

Do účtu Analytics pridávate vlastníctva, z ktorých chcete zhromažďovať údaje. Pri pridaní vlastníctva do účtu vygeneruje služba Analytics kód sledovania, ktorý slúži na zhromažďovanie údajov z tohto vlastníctva. Kód sledovania obsahuje jedinečný identifikátor, ktorý identifikuje údaje z daného vlastníctva a umožňuje ich jednoduché rozpoznanie v prehľadoch. Pre každé vlastníctvo, ktoré pridáte, vytvára Analytics aj jedno nefiltrované zobrazenie.

Prečítajte si ďalšie informácie o pridávaní vlastníctiev do účtu Analytics.

Zobrazenia

Zobrazenie je váš bod prístupu k prehľadom. Je to definované zobrazenie údajov vlastníctva. Prístup k zobrazeniu poskytujete používateľom vy. Môžu si tak prezerať prehľady založené na údajoch tohto zobrazenia. Vlastníctvo môže obsahovať jedno alebo viacero zobrazení.

V rámci vlastníctva môžete mať napríklad:

  • jedno zobrazenie obsahujúce všetky údaje zo stránky www.example.com;
  • jedno zobrazenie, ktoré zahŕňa iba návštevnosť stránky www.example.com pochádzajúcu zo služby AdWords;
  • jedno zobrazenie, ktoré obsahuje len návštevnosť určitej subdomény, napríklad www.predaj.example.com.

Pri pridaní vlastníctva do účtu vytvorí Analytics pre dané vlastníctvo prvé zobrazenie. Toto prvé zobrazenie nemá žiadne filtre, preto obsahuje všetky údaje daného vlastníctva. Toto pôvodné zobrazenie by ste mali ponechať nefiltrované, aby ste mali vždy k dispozícii zobrazenie, v ktorom môžete vidieť všetky údaje. Môžete vytvoriť ďalšie zobrazenia a použiť filtre takým spôsobom, aby každé z týchto zobrazení obsahovalo špecifickú podmnožinu údajov, o ktoré máte záujem.

Keď vytvoríte zobrazenie, prehľady tohto zobrazenia budú obsahovať údaje od dátumu vytvorenia zobrazenia. Ak napríklad vytvoríte zobrazenie 1. júna, toto zobrazenie bude obsahovať údaje zhromaždené od 1. júna, no žiadne údaje zhromaždené pred 1. júnom.

Ak zobrazenie odstránite, príslušný náhľad údajov sa stratí. Zobrazenie neodstraňujte, ak si myslíte, že z príslušného náhľadu údajov niekedy budete chcieť vytvoriť prehľad.

Prečítajte si ďalšie informácie o pridávaní zobrazení do vlastníctiev Analytics.

Používatelia a povolenia

Do účtu Analytics pridávate používateľov vy. Týchto používateľov môžete pridať na úrovni účtu, vlastníctva alebo zobrazenia. Ich prístup možno na všetkých úrovniach takisto obmedziť. Pri pridaní používateľa identifikujete určitú osobu podľa e-mailovej adresy zaregistrovanej v účtoch Google a udelíte jej príslušné povolenia. V závislosti od udeleného povolenia môže používateľ spravovať iných používateľov, vykonávať administratívne úlohy, napríklad vytváranie ďalších zobrazení a filtrov, a prezerať si údaje prehľadu.

Súvisiace zdroje

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false