Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Recente wijzigingen in de gebruikersinterface van Analytics kunnen van invloed zijn op de instructies in dit Help-artikel. Lees deze blogpost voor meer informatie. Binnenkort volgen updates van het Helpcentrum.

De hiërarchie van accounts, gebruikers, property's en dataweergaven

In dit artikel:

Accounts

Een account is uw toegangspunt voor Analytics en het hoogste beheerniveau.

U heeft ten minste één account nodig om toegang tot Analytics te krijgen en de property's te identificeren die u wilt bijhouden. U kunt zelf bepalen hoe u de relatie tussen accounts en property's beheert. U kunt een relatie van één account/één property gebruiken of een relatie van één account/veel property's. U kunt over meerdere Analytics-accounts beschikken. Als u geen account heeft, kunt u zich aanmelden voor een account op www.google.com/analytics.

Property's

Een property is een website, mobiele app of apparaat (bijvoorbeeld een kiosk of een apparaat op een verkooppunt). Een account kan een of meer property's bevatten.

Binnen een Analytics-account voegt u de property's toe waarvan u gegevens wilt verzamelen. Wanneer u een property aan een account toevoegt, genereert Analytics de trackingcode die u gebruikt om gegevens over die property te verzamelen. De trackingcode bevat een unieke ID waaraan de gegevens van die property kunnen worden herkend, zodat u de gegevens eenvoudig in uw rapporten kunt terugvinden. Analytics maakt ook één ongefilterde dataweergave voor elke property die u toevoegt.

Dataweergaven

Een dataweergave is uw toegangspunt voor rapporten, een gedefinieerde weergave van gegevens van een property. U kunt gebruikers toegang geven tot een dataweergave, zodat ze rapporten kunnen bekijken die zijn gebaseerd op de gegevens van die dataweergave. Een property kan een of meer dataweergaven bevatten.

Binnen een property kunt u bijvoorbeeld beschikken over de volgende dataweergaven:

  • Eén dataweergave van alle gegevens voor www.example.com
  • Eén dataweergave van louter AdWords-verkeer naar www.example.com
  • Eén dataweergave van louter verkeer naar een subdomein zoals www.sales.example.com

Wanneer u een property aan een account toevoegt, maakt Analytics de eerste dataweergave voor die property. Die eerste dataweergave heeft geen filters en bevat daarom alle gegevens van die property. U moet deze eerste dataweergave niet filteren, zodat u altijd een dataweergave heeft waarin u alle gegevens kunt zien. U kunt aanvullende dataweergaven maken en op deze dataweergaven filters toepassen, zodat elke dataweergave de specifieke deelverzameling van gegevens bevat die voor u van belang is.

Nadat u een dataweergave heeft gemaakt, worden in de rapporten voor deze dataweergave gegevens getoond vanaf de aanmaakdatum van de dataweergave. Als u bijvoorbeeld op 1 juni een dataweergave maakt, toont die dataweergave gegevens vanaf 1 juni, maar niet de gegevens die vóór 1 juni zijn verzameld.

Als u een dataweergave verwijdert, is die specifieke configuratie van de gegevens voorgoed verdwenen. Als u denkt dat u ooit die bepaalde configuratie van gegevens wilt rapporteren, moet u die dataweergave niet verwijderen.

Gebruikers en  rechten

U kunt gebruikers toevoegen aan een Analytics-account. U kunt die gebruikers toevoegen op account-, property- of dataweergaveniveau, en u kunt hun toegang op elk niveau beperken. Wanneer u een gebruiker toevoegt, identificeert u die persoon met een e-mailadres dat is geregistreerd in Google-accounts en wijst u de van toepassing zijnde rechten toe. Afhankelijk van de rechten die u toewijst, kan die gebruiker andere gebruikers beheren, beheertaken uitvoeren, zoals het maken van extra dataweergaven en filters, en de rapportgegevens bekijken.

Gerelateerde bronnen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?