Hierarkiet for konti, brugere, ejendomme og dataudvalg

Du bruger Analytics til at indsamle og rapportere oplysninger om trafik på en ejendom. En ejendom kan være et website, en mobilapplikation, en blog – en hvilken som helst side eller skærm, der modtager trafik via internettet eller en mobilapp. For at kunne indsamle oplysningerne ved hjælp af Analytics skal du:

  1. Tilmelde dig en Analytics-konto.
  2. Føje ejendommen til kontoen.
  3. Føje Analytics-sporingskoden til ejendommen.

Få flere oplysninger om opsætning af en konto og en ejendom og om, hvordan du implementerer sporingskoden.

Denne artikel dækker den funktionelle og hierarkiske sammenhæng mellem konti, ejendomme, dataudvalg og brugere.

Lad os først se på, hvordan disse enheder er relateret til hinanden inden for strukturen i Analytics.

Konto: dit adgangspunkt til Analytics og det øverste organisationsniveau.

Ejendom: Website, mobilapplikation, blog osv. En konto kan indeholde en eller flere ejendomme.

Dataudvalg: Dit adgangspunkt for rapporter – et defineret udvalg af data fra en ejendom. Du giver brugere adgang til et dataudvalg, så de kan se rapporterne baseret på dataene i det pågældende dataudvalg. En ejendom kan indeholde et eller flere dataudvalg.

Brugere: Du føjer brugere til en konto. Du kan tildele fire forskellige tilladelser til en bruger (Administrer brugere, Rediger, Samarbejd eller Læs og analysér), og du kan tildele forskellige tilladelser på konto-, ejendoms- og dataudvalgsniveau. Tilladelserne styrer, hvilke handlinger brugeren kan udføre, og om vedkommende har adgang til rapporter.

Konti

Du skal have mindst én konto, så du kan få adgang til Analytics, og så du kan identificere de ejendomme, du vil spore. Du bestemmer selv, hvordan du administrerer sammenhængen mellem konti og ejendomme. Du kan bruge et én-til-én-forhold bestående af én konto/én ejendom, eller du kan bruge et én-til-mange-forhold bestående af én konto/mange ejendomme. Du kan have flere Analytics-konti. Hvis du ikke har en konto, kan du oprette en her.

Ejendomme

Du føjer de ejendomme, som du vil indsamle data fra, til din Analytics-konto. Når du føjer en ny ejendom til en konto, genererer Analytics den sporingskode, du skal bruge til at indsamle data fra den pågældende ejendom. Sporingskoden indeholder et entydigt id, der identificerer dataene fra denne ejendom og gør det nemt at identificere den i dine rapporter. Analytics opretter også et ufiltreret dataudvalg for hver ejendom, du tilføjer.

Dataudvalg

Et dataudvalg er et defineret perspektiv af dataene fra en ejendom og giver adgang til rapporterne for denne ejendom.

Inden for en ejendom kan du f.eks. have:

  • Et dataudvalg med alle dataene for www.example.com
  • Et dataudvalg med kun AdWords-trafik til www.example.com
  • Et dataudvalg med kun trafik til et underdomæne, f.eks. www.sales.example.com.

Du definerer et dataudvalg ved at anvende filtre.

Når du føjer en ejendom til en konto, opretter Analytics det første dataudvalg for den pågældende ejendom. Dette første dataudvalg har ingen filtre og indeholder derfor alle dataene for ejendommen.

Du kan oprette yderligere dataudvalg og anvende filtre på dem, så de hver især omfatter det specifikke undersæt af data, som du er interesseret i.

Når du opretter et dataudvalg, kan du oprette rapporter ud fra de pågældende data fra dataudvalgets oprettelsesdato og fremefter. Hvis du f.eks. opretter et dataudvalg 1. juni, kan du oprette rapporter ud fra data fra 1. juni og fremefter – men ikke ud fra data, der er indsamlet før 1. juni.

Hvis du vil oprette rapporter ud fra data fra før oprettelsesdatoen for et dataudvalg, kan du bruge det første ufiltrerede dataudvalg og anvende datointervallet og andre kontrolelementer til at isolere specifikke oplysninger. Du skal dog passe på ikke at anvende filtre på det pågældende dataudvalg.

Hvis du sletter et dataudvalg, forsvinder dette specifikke perspektiv på dataene. For altid. Lad være med at slette et dataudvalg, hvis du på et tidspunkt kan få brug for at oprette rapporter ud fra det pågældende perspektiv på dataene.

Hvis du vil have vist rapporter i Analytics, skal du først vælge et dataudvalg. Selvom Analytics indeholder en række standardrapporter, er det kun dem, der svarer til de data, der er indsamlet for dataudvalget, der har et indhold.

Brugere

Du føjer brugere til en Analytics-konto. Du kan tilføje disse brugere på konto-, ejendoms- eller dataudvalgsniveau, og du kan begrænse deres adgang på hvert enkelt niveau. Når du tilføjer en bruger, identificerer du den pågældende person med en e-mailadresse, der er registreret i Google Konti, og du tildeler de relevante tilladelser. Afhængigt af de tilladelser, du tildeler, kan den pågældende bruger administrere andre brugere, udføre administrative opgaver, f.eks. oprette flere dataudvalg og filtre, samt få vist rapportdata.